Szkolenia Microsoft

MS 10982 - Supporting and Troubleshooting Windows 10

 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do świadczenia usług wsparcia oraz rozwiązywania problemów dotyczących komputerów oraz urządzeń zarządzanych przez system Windows 10 w usługach AD DS przedsiębiorstwa

Szkolenie skierowane jest dla administratorów IT zarządzających infrastrukturą wewnętrzną przedsiębiorstw.

1. Wdrożenie metodyki rozwiązywania problemów

2. Analiza i rozwiązywanie problemów uruchamiania systemu

3. Analiza i rozwiązywanie problemów sprzętu i sterowników urządzeń

4. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących zdalnego zarządzania komputerami

5. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń sieciowych IPv4, IPv6

6. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących zasad grupy GPO

7. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących ustawień użytkownika

8. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących połączenia zdalnego VPN, Direct Access

9. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu do zasobów w obrębie domeny ADDS

10. Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu do zasobów dla klientów niebędących członkami domeny

11. Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji

12. Procedury odzyskiwanie danych oraz systemu operacyjnego

13. Elementy utrzymania działania systemu operacyjnego Windows 10

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Wiedza na temat funkcjonowania sieci, wliczając protokoły TCP/IP i UDP oraz usługi DNS

Rozumienie zasad funkcjonowania Microsoft Active Directory Domain Services ADDS

Podstawowa wiedza o środowisku systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2

Identyfikacja elementów składowych infrastruktury klucza publicznego PKI

Podstawowa wiedza na temat klienckiego systemu operacyjnego

MS 20697-2 - Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services

 

Celami szkolenia są: dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia i zarządzania komputerami, urządzeniami i aplikacjami systemu Windows 10 w środowisku przedsiębiorstwa, nauka planowania i wdrożenia systemu Windows 10 w dużych organizacjach oraz zdobycie umiejętności pozwalających zarządzać instalacją i zapewniać bezpieczny dostęp do danych z wykorzystaniem technologii powiązanych z zasadami grupy, dostępem zdalnym oraz rejestracją urządzenia.

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów IT, którzy chcą specjalizować się w konfiguracji integracji usług w systemie Windows 10, wdrożeniach aplikacji sesji zdalnych, integracji z usługami w chmurze, zarządzania danymi użytkowników, aplikacji, usługami webowymi w środowiskach dużych, średnich i małych organizacji.

1. Zarządzanie komputerami oraz urządzeniami w środowisku przedsiębiorstwa

2. Wdrażanie Windows 10

3. Zarządzanie profilami użytkowników oraz Wirtualizacją stanu użytkowników

4. Zarządzanie logowaniem i tożsamością w Windows 10

5. Zarządzanie ustawieniami komputerów i aplikacji z wykorzystaniem zasad grupy

6. Zarządzanie dostępem do danych na urządzeniach z systemem Windows

7. Zarządzanie rozwiązaniami dostępu zdalnego

8. Zarządzanie urządzeniami z Windows 10 z wykorzystaniem rozwiązań Enterprise Mobility

9. Zarządzanie komputerami i klientami mobilnymi z wykorzystaniem Microsoft Intune

10. Zarządzanie aktualizacjami oraz ochroną z wykorzystaniem Microsoft Intune

11. Dostęp do aplikacji i zasobów z wykorzystaniem Microsoft Intune

12. Konfiguracja i zarządzanie klientem Hyper-V

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze IT

Ukończenie szkolenia MS-20697-1A Installing and Configuring Windows 10 lub posiadanie adekwatnej wiedzy

Podstawowa znajomość narzędzi służących do wdrażania system Windows

MS 20764 - Administering a SQL Database Infrastructure

 

Celem szkolenia jest poznanie tematyki dotyczącej zarządzania infrastrukturą środowiska potrzebnego do pracy z bazami danych SQL Server. Wiedza ta użyteczna jest również dla programistów aplikacji składujących dane w bazach SQL Server.

Kurs MS 20764 kierowany jest do przyszłych administratorów baz danych opartych na platformie SQL Server. Grupą docelową odbiorców szkolenia są również osoby chcące zagłębić praktyczną tematykę obsługi oraz zagadnień występujących w środowisku platformy SQL Server.

1. Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników

2. Przydzielenie ról dla serverów i baz danych

3. Autoryzacja użytkowników w dostępie do zasobów

4. Zabezpieczanie danych po przez szyfrowanie i audytowanie

5. Omówienie modeli odzyskiwania środowiska i strategie zabezpieczania danych

6. Zabezpieczenie bazy danych SQL Server

7. Odzyskiwanie bazy danych SQL Server

8. Automatyzacja zadań

9. Import i export danych

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Podstawowa wiedza i doświadczenie z systemami opracyjnymi Microsoft Windows

Praktyczna wiedza z zakresu Transact-SQL

Praktyczna wiedza w relacyjnych bazach danych

Wstępne doświadczenie w projektowaniu baz danych

MS 10961 - Automatyzacja administracji z Windows PowerShell

 

Szkolenie ma na celu przybliżenie podstawowych umiejętności i wiedzy potrzebnych do używania Windows PowerShell w automatyzowaniu administracji systemów operacyjnych Windows. Dostarcza wiedzę i umiejętności dotyczące poszczególnych cech pracy z linią poleceń i technik pozwalających na zarządzanie wieloma produktami firmy Microsoft (Windows Server, Windows Client, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center i innymi). Tematyka szkolenia dotyczy także zagadnień związanych z wykonywaniem i monitorowaniem skryptów, podłączaniem się do sesji zdalnych, zaplanowanych zadań, Windows PowerShell Web Access. Pozwala zrozumieć zasady korzystania, wyszukiwania poszczególnych poleceń i ich przełączników.

Szkolenie MS 10961 przeznaczone jest dla specjalistów IT posiadających doświadczenie w pracy z Windows Server i Windows Client (także z innymi produktami Microsoft) szukających sposobów przyspieszenia, zautomatyzowania zadań administracyjnych. Kurs nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w pisaniu, tworzeniu skryptów.

1. Rozpoczęcie pracy z Windows Powershell

2. Praca z technologia przetwarzania potokowego

3. Jak działa przetwarzanie potokowe?

4. Wykorzystanie PsProviders i PsDrives

5. Formatowanie wyników poleceń

6. Wykorzystanie WMI i CIM (Windows Management Instrumentation, Common Information Model)

7. Wprowadzenie do skryptów

8. Przejście z poleceń do modułów poprzez skrypty

9. Administracja zdalnymi komputerami

10. Praktyczne wykorzystanie PowerShella do zarządzania systemami

11. Zadania w tle i zadania zaplanowane

12. Zaawansowane techniki PowerShell i profile

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Doświadczenie w zarządzaniu stacjami roboczymi i systemami serwerowymi

Doświadczenie w instalacji i konfiguracji systemów serwerowych

Podstawowa wiedza z zakresu Active Directory, zarządzania sieciami i dyskami

MS 20409 - Wirtualizacja serwera przy użyciu Windows Server Hyper-V i System Center

 

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika umiejętności potrzebnych do wdrożenia i zarządzania infrastrukturą Microsoft Server Virtualization w środowisku przedsiębiorstwa. Szkolenie pokazuje jak skonfigurować, zarządzać i utrzymywać system Windows Server 2012 R2 Hyper-V i System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager, w tym sieci i usługi magazynowania danych.

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów IT, którzy odpowiadają za projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie wirtualnej infrastruktury lub zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat obecnych technologii wirtualizacyjnych Microsoft. 

1. Analiza środowiska wirtualizacji

2. Instalacja i konfiguracja roli Hyper-V

3. Tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami, wirtualnymi maszynami i punktami kontrolnymi

4. Tworzenie i konfigurowanie sieci dla wirtualnych maszyn

5. Migracja maszyn wirtualnych Hyper-V i replikacja

6. Wdrażanie klastra pracy awaryjnej z Hyper-V

7. Instalowanie i konfigurowanie System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

8. Zarządzanie infrastrukturą sieciową i przestrzeni dyskowej za pomocą System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

9. Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą Microsoft System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

10. Konfiguracja i zarządzanie bibliotekami i obiektami w bibliotekach System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

11. Zarządzanie Chmurą poprzez System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager

12. Zarządzanie usługami w system Center 2012 R2 Virtual Machine Manager i App Controller

13. Monitoring i ochrona infrastruktury wirtualizacji

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Znajomość protokołów TCP/IP oraz administracji sieciowej

Wiedza i doświadczenie na temat technologii przechowywania danych

Sprawne posługiwanie się konsolą Windows Power Shell

Wstępne doświadczenie z zakresu wirtualizacji

MS 10969 - Usługi Active Directory serwera Windows

 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z usługi Active Directory. W szczególności: Active Directory Domain Services, Group Policy, Dynamic Access Control, Work Folders, Workplace Join, Certificate Services, Rights Management Services, Federation Services oraz Windows Azure Active Directory. Poznanie sposobów efektywnego zarządzania informacją i jej ochrony.

Szkolenie skierowane jest dla profesjonalistów IT lub administratorów IT, chcących pogłębić znajomość usługi katalogowej Active Directory i jej ról pochodnych

1. Wprowadzenie do tematu dostępu do informacji i jej ochrony

2. Zaawansowana instalacja i administracja usługą AD DS

3. Zabezpieczanie serwisów Active Directory

4. Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

5. Implementacja i administracja lokacjami AD DS oraz replikacją

6. Implementacja zasad Group Policy

7. Zarządzanie ustawieniami użytkowników przy pomocy Group Policy

8. Implementacja bezpiecznego współdzielonego dostępu do zasobów

9. Instalacja i zarządzanie Active Directory Certificate Services

10. Dystrybucja i zarządzanie certyfikatami

11. Implementacja i administracja Active Directory Rights Management Services

12. Implementacja i administracja AD FS

13. Implementacja Windows Azure Active Directory

14. Implementacja i administracja AD LDS

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Podstawowa wiedza i doświadczenie w zarządzaniu usługą katalogową

MS-20742 - Identity with Windows Server 2012 - 2016

 

Celem szkolenia jest prezentacja możliwości wdrażania i konfiguracji usług Active Directory Domain Services (AD DS) w środowisku produkcyjnym. Szczegółowo zapoznanie z elementami zarządzania środowiskiem za pomocą Group Policy, przybliżenie procesu zabezpieczania i odzyskiwania oraz monitorowania usług opartych o środowisko Active Directory w Windows Server 2016.

Szkolenie MS 20742 dedykowane jest administratorom IT zarządzających usługami AD DS, chcących pogłębić wiedzę na temat konfiguracji najnowszych rozwiązań opartych o platformę Windows Server 2016.

1. Implementacja zaawansowanych usług sieciowych

2. Implementacja zaawansowanych usług plików

3. Implementacja Dynamic Access Control

4. Implementacja rozproszonych wdrożeń AD DS

5. Implementacja lokacji i replikacji AD DS

6. Implementacja AD CS

7. Implementacja AD RMS

8. Implementacja Active Directory Federation Services

9. Implementacja równoważenia obciążenia sieciowego NLB

10. Implementacja klastrów pracy awaryjnej

11. Implementacja klastrów pracy awaryjnej w Hyper-V

12. Implementacja odzyskiwania awaryjnego

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Doświadczenie w planowaniu i posługiwaniu się zagadnieniami AD DS w Windows Server 2012 bądź Windows Server 2016.

Doświadczenie w pracy i konfigurowaniu środowiska opartego o Windows Server 2012 lub Windows Server 2016

Doświadczenie i rozumienie podstaw technik sieciowych takich jak adresacja IP, rozwiązywanie czy konfiguracja Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Doświadczenie w posługiwaniu się wirtualizacją opartą na platformie Microsoft Hyper-V

Praktyka w zabezpieczania środowiska usług i użytkowników

Doświadczenie bezpośrednie w obsłudze stacji klienckich opartych na systemach operacyjnych Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10

Podstawowa wiedza w posługiwaniu się środowiskiem Windows PowerShell

MS-20741 - Networking with Windows Server 2012 -2016

 

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami usług sieciowych niezbędnych do wdrożenia i wsparcia środowiska Windows Server 2016. Zapoznanie się z tematyką adresacji IP, technologiami zdalnego dostępu i innymi rozwiązaniami jak np. Sieć Definiowaną Programowo.

Szkolenie kierowane jest do administratorów IT zajmujących się wdrażaniem i nadzorowaniem infrastrukturą sieciową.

1. Planowanie i wdrożenie sieci opartej na IPv4

2. Wdrażanie serwera DHCP

3. Wdrażanie IPv6

4. Wdrażanie DNS

5. Wdrażanie i zarządzanie IPAM

6. Zdalny dostęp w Windows Server 2016

7. Wdrażanie DirectAccess

8. Wdrażanie VPN'ów

9. Wdrażanie infrastruktury sieciowej w filiach firmy

10. Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych

11. Wdrożenie usług Sieciowych Definiowanych Programowo (Software Defined Networking)

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Doświadczenie w pracy z Windows Server 2008 lub Windows Server 2012

Znajomość modelu ISO/OSI

Rozumienie podstawowych komponentów i technologii infrastruktury sieciowej takiej jak: okablowanie, routery, koncentratory i przełączniki

Znajomość topologii i architektury sieciowej jak: LAN, WAN i WiFi

Podstawowa znajomość stosu protokołu TCP, adresacji i rozwiązywania nazw

Doświadczenie w pracy z wirtualizacją i Hyper-V

Doświadczenie w pracy z klientami Windows (Windows 8.1, Windows 10)

MS-20740 - Installation, Storage and Compute with Windows Server 2012 - 2016

 

Celem szkolenia jest zapoznanie z opcjami pamięci masowej oraz rozwiązaniami pamięci masowej dla przedsiębiorstw, a także wybranie rozwiązania odpowiedniego do danej sytuacji. Instalacja i konfiguracja Hyper-V. Planowanie, tworzenie i zarządzanie klastrami pracy awaryjnej. Tworzenie i zarządzanie obrazami wdrażania..

Administratorzy IT mający wstępne doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem Windows Server. Kurs dedykowany jest specjalistom IT, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie miejscem do magazynowania w oparciu o systemy operacyjne Windows Server 2016.

1. Instalacja, aktualizacja imigracja usług i zarządzanie przepływem pracy

2. Konfiguracja lokalnego miejsca składowania danych

3. Implementacja scenariuszy wysokiej dostępności w środowisku Enterprise

4. Implementacja Storage Spaces i Data Deduplication

5. Instalacja i konfiguracja maszyn wirtualnych w Hyper-V

6. Wdrażanie i implementacja Windows Server i kontenerów w Hyper-V

7. Przegląd i wdrażanie scenariuszy wysokiej dostępności oraz scenariuszy odzyskiwania danych

8. Implementacja i zarządzanie failover clustering

9. Implementacja failover clustering dla maszyn wirtualnych Hyper-V

10. Implementacja Network Load Balancing

11. Tworzenie i zarządzanie wdrażaniem obrazów instalacyjnych

12. Zarządzanie, monitorowanie procesu instalacji maszyn wirtualnych

mgr inż. Adam Jakubiec

Absolwent kierunku Edukacja Informatyczno-Techniczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Certyfikowany trener technologii Microsoft ze specjalizacją z zakresu Microsoft Windows Server. Od 2010 roku współpracuje z krakowskimi uczelniami wyższymi jako wykładowca akademicki w zakresie technologii informatycznych. Prelegent na licznych konferencjach tematycznych.

Od 2014 roku działa jako niezależny trener w zakresie serwerowych technologii Microsoft i bezpieczeństwa tych systemów. Posiada certyfikaty Microsoft drugiej, trzeciej i czwartej generacji. Pracował również jako lider zespołu IT, w ramach którego odpowiedzialny był za całościowe planowanie, harmonogramowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie oprogramowania inżynierskiego wspomagającego procesy projektowe.

Łukasz Łagan

Od ponad 15 lat w branży IT. Zaczynał jak każdy specjalista od fascynacji sprzętem i grami. Od 2000 roku zainteresowania zmienił w kierunku systemów informatycznych, w szczególności pod kątem rozwiązań serwerowych firmy Microsoft. Posiada wyższe wykształcenie informatyczne. Ponad 10 lat temu zdobył pierwsze certyfikacje Microsoft dla Windows Server 2003. Podczas współpracy z Politechniką Świętokrzyską, gdzie do chwili obecnej prowadzi zajęcia z systemów operacyjnych Microsoft oraz wirtualizacji i środowisk wysokodostępnych, podjął decyzję o propagowaniu swojej wiedzy w certyfikowanych szkoleniach Microsoft.

Pracę jako trener Microsoft skutecznie wykonuje od ponad 5 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach Desktop, Server, Cloud oraz Messaging. Swoje doświadczenie opiera nie tylko na wiedzy teoretycznej ale głównie praktycznej, którą sukcesywnie rozszerza podczas wielu lat pracy przy dużych wdrożeniach rozwiązań Microsoft.

Podstawowa wiedza na temat zagadnień sieciowych

Wiedza w zakresie usługi katalogowej AD DS

Podstawowa wiedza na temat sprzętu serwerowego i pamięci masowych

masz pytania?
(+48) 731 998 568
NIE ZNALAZŁEŚ TEGO,
CZEGO SZUKASZ?

Stworzymy dla Ciebie
ofertę, szytą na miarę

zobacz więcej_