Badania, rozwój i innowacje

1Profesjonalna komercjalizacja pomysłów

Transfer technologii

Teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami transferu technologii, tj. źródłami innowacji i nowych rozwiązań technologicznych, know-how oraz wiedzy eksperckiej, modelami komercjalizacji (z odniesieniem do polskiej praktyki w tym zakresie), typami firm spin off/out. Znajomość tych zagadnień umożliwi uczestnikom szkolenia sprawną orientację w zagadnieniach dotyczących transferu technologii oraz wybór modelu dostosowanego do ich sytuacji oraz pomysłu biznesowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów, absolwentów uczelni, pracowników naukowych, oraz wszystkich osób pragnących otworzyć własną działalność we współpracy ze szkołą wyższą.

1. Transfer technologii – definicja i opis pola problemowego

2. Działalność typu spin off/out – definicja i opis pola problemowego

3. Komercjalizacja technologii – definicja i opis pola problemowego

4. Terminologia

5. Źródła wiedzy mogącej być przedmiotem komercjalizacji

6. Modele komercjalizacji + analiza przypadku

7. Wybór odpowiedniego modelu komercjalizacji oraz typu działalności

Wojciech Lelito

Absolwent politologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto ukończył liczne szkolenia techniczne, handlowe i managerskie, m.in. Zarządzanie procesem sprzedaży wg Solution Selling, Project Management according PRINCE2.

Pan Wojciech pracuje jako konsultant biznesowy, specjalizując się w restrukturyzacji firm, wdrażaniu nowych produktów do produkcji (w tym opracowywaniu założeń produktowych, kierowaniem pracami projektowymi, prototypowaniem, wdrożeniami do produkcji), wdrażaniu nowych produktów na rynek (w tym opracowywaniu strategii marketingowo-sprzedażowych, budowaniu struktur sprzedażowych, a także budowaniu sieci partnerskich).

Zawodowo prowadzi spółkę produkującą zaawansowane technologicznie skutery nurkowe, oparte o szereg unikatowych, opatentowanych rozwiązań m.in. unikatowego na skalę światową napędu dla jednostek podwodnych.

Obecnie współpracuje z Synergy Technologies, gdzie pełni rolę dyrektora ds. rozwoju. W zakresie wykonywanej pracy znajdują się zagadnienia zarówno związane z projektowaniem i produkcją, jak i wdrożenia na rynek innowacyjnych na skalę światową produktów w dziedzinach przemysłu maszynowego, sportów wodnych, lotnictwa, rolnictwa.

Pan Wojciech posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych, z zakresu marketingu i opracowywania strategii sprzedażowych. Wysokie kwalifikacje sprawiają, że jest kompetentnym trenerem w tematyce profesjonalnej komercjalizacji pomysłów.

Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza ekonomiczna i z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

Tworzenie i wprowadzanie produktu na rynek

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu procesu opracowywania nowego produktu. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik pozna narzędzia marketingowe wspierające wprowadzenie nowych produktów na rynek oraz finansowe aspekty zarządzania produktem.

Adresatami szkolenia są właściciele mikro- i małych przedsiębiorstw, specjaliści ds. marketingu, specjaliści ds. sprzedaży oraz osoby zainteresowane podjeciem własnej działalności.

1. Poszukiwanie inspiracji i pomysłów– cechy nowego produktu, przyczyny niepowodzeń niektórych produktów

2. Opracowywanie nowego produktu

3. Analiza ekonomiczna

4. Produkcja prototypów/p>

5. Badania marketingowe

6. Kampania sprzedażowa

7. Ochrona przed plagiatem wzorów przemysłowych i znaków towarowych

Wojciech Lelito

Absolwent politologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto ukończył liczne szkolenia techniczne, handlowe i managerskie, m.in. Zarządzanie procesem sprzedaży wg Solution Selling, Project Management according PRINCE2.

Pan Wojciech pracuje jako konsultant biznesowy, specjalizując się w restrukturyzacji firm, wdrażaniu nowych produktów do produkcji (w tym opracowywaniu założeń produktowych, kierowaniem pracami projektowymi, prototypowaniem, wdrożeniami do produkcji), wdrażaniu nowych produktów na rynek (w tym opracowywaniu strategii marketingowo-sprzedażowych, budowaniu struktur sprzedażowych, a także budowaniu sieci partnerskich).

Zawodowo prowadzi spółkę produkującą zaawansowane technologicznie skutery nurkowe, oparte o szereg unikatowych, opatentowanych rozwiązań m.in. unikatowego na skalę światową napędu dla jednostek podwodnych.

Obecnie współpracuje z Synergy Technologies, gdzie pełni rolę dyrektora ds. rozwoju. W zakresie wykonywanej pracy znajdują się zagadnienia zarówno związane z projektowaniem i produkcją, jak i wdrożenia na rynek innowacyjnych na skalę światową produktów w dziedzinach przemysłu maszynowego, sportów wodnych, lotnictwa, rolnictwa.

Pan Wojciech posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych, z zakresu marketingu i opracowywania strategii sprzedażowych. Wysokie kwalifikacje sprawiają, że jest kompetentnym trenerem w tematyce profesjonalnej komercjalizacji pomysłów.

Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza ekonomiczna i z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej

Tworzenie i animowanie sieci powiązań

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia sieci powiązań – klastrów oraz powiązań kooperacyjnych. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę na temat kolejnych etapów tworzenia sieci powiązań, korzyści z nawiązania współpracy w ramach powiązania oraz programów wsparcia dla tego typu przedsięwzięcia.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu zainteresowanych nawiązaniem współpracy z innymi przedsiębiorcami z branży.

1. Powiązanie kooperacyjne a klaster – cechy wspólne i różnice

2. Etapy tworzenia sieci powiązań:

• stworzenie strategii rozwoju
• tworzenie i aktualizacja biznes planu powiązania
• poszukiwanie źródeł finansowania

3. Rola liderów – animatorów/koordynatorów powiązania

• prowadzenie spotkań i negocjacji
• nadzorowanie pracy zespołowej
• zarządzanie procesami i projektami
• monitorowanie działań powiązania

4. Korzyści ze współpracy w ramach sieci powiązań

5. Instrumenty i programy wsparcia związane z tworzeniem sieci powiązań

Wojciech Lelito

Absolwent politologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studiów podyplomowych z marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ponadto ukończył liczne szkolenia techniczne, handlowe i managerskie, m.in. Zarządzanie procesem sprzedaży wg Solution Selling, Project Management according PRINCE2.

Pan Wojciech pracuje jako konsultant biznesowy, specjalizując się w restrukturyzacji firm, wdrażaniu nowych produktów do produkcji (w tym opracowywaniu założeń produktowych, kierowaniem pracami projektowymi, prototypowaniem, wdrożeniami do produkcji), wdrażaniu nowych produktów na rynek (w tym opracowywaniu strategii marketingowo-sprzedażowych, budowaniu struktur sprzedażowych, a także budowaniu sieci partnerskich).

Zawodowo prowadzi spółkę produkującą zaawansowane technologicznie skutery nurkowe, oparte o szereg unikatowych, opatentowanych rozwiązań m.in. unikatowego na skalę światową napędu dla jednostek podwodnych.

Obecnie współpracuje z Synergy Technologies, gdzie pełni rolę dyrektora ds. rozwoju. W zakresie wykonywanej pracy znajdują się zagadnienia zarówno związane z projektowaniem i produkcją, jak i wdrożenia na rynek innowacyjnych na skalę światową produktów w dziedzinach przemysłu maszynowego, sportów wodnych, lotnictwa, rolnictwa.

Pan Wojciech posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń produktowych, z zakresu marketingu i opracowywania strategii sprzedażowych. Wysokie kwalifikacje sprawiają, że jest kompetentnym trenerem w tematyce profesjonalnej komercjalizacji pomysłów.

Wykształcenie średnie, doświadczenie w prowadzeniu działalności

2Szkolenia specjalistyczne

CAD 1 podstawowy

Celem kształcenia jest zapoznanie się z oprogramowaniem SolidWorks i jego podstawowymi funkcjami. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik:

• zamodeluje prostą część,
• utworzy złożenie z kilku detali,
• wygeneruje dokumentację techniczną części i złożenia,
• przeprowadzi prostą analizę MES detalu.

Szkolenie przeznaczone dla osób rozpoczynających prace z programem AutoCAD oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem wiedzy z podstaw obsługi pracy w oprogramowaniu AutoCAD.

1. Rysowanie 2D

2. Modelowanie bryłowe 3D

3. Tworzenie złożeń z kilku elementów

4. Generowanie dokumentacji 2D części

5. Generowanie dokumentacji 2D złożenia

Wojciech Stręciwilk

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD/CAM, Trener.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalnościach mechatronika oraz organizacja i zarządzanie w przemyśle. Posiada bardzo dobrą znajomość programów CAD/CAM: SolidWorks, Solid Edge, EdgeCAM, Radan, Mechanical Desktop, AutoCAD oraz Unigraphics NX.

Pan Wojciech posiada bogate doświadczenie jako konstruktor-technolog oraz konsultant ds. wdrożeń. Jako trener przeprowadził szereg szkoleń z zakresu oprogramowania Edgecam, Radan, SolidWorks.

Sławomir Wiechecki

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD, Trener.

Ukończył Politechnikę Rzeszowską uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania Solid Works, m.in. Certified SolidWorks Expert, Certified SolidWorks Simulation Instructor. Posiada znajomość oprogramowania AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Unigraphics NX.

Pan Sławomir posiada bogate doświadczenie jako trener. Przeszkolił ponad 1000 osób z zakresu SolidWorks (CAD 1, CAD 2, MES, Simulation, PDM i EPDM), Solid Edge i NX.

Tomasz Zawora

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAM, Solid Works, Catia, Trener.

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn, ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania specjalistycznego. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia Catia (Sketcher, Part Design, Assembly Design) oraz Edegcam Support - Planit. Stworzył wiele projektów z zastosowaniem m.in. programu Mastercam, DasyLab, MathCAD, AutoCAD oraz Catia.

Pan Tomasz posiada wysokie kwalifikacje w zakresie programowania i obsługi obrabiarek numerycznych oraz obsługi oprogramowania CAM. Jako trener przeprowadzał wiele szkoleń z oprogramowania Edgecam w zakresie m.in. toczenia 2 osiowego, frezowania oraz wycinania drutowego.

Osoby posiadające podstawową wiedzę techniczną oraz dobrą znajomość obsługi komputera.

CAD 2 zaawansowany

Celem kształcenia jest zapoznanie się słuchaczy z oprogramowaniem SolidWorks i jego zawansowanymi funkcjami. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik:

• zamodeluje skomplikowaną część,
• utworzy model powierzchniowy,
• zamodeluje element blaszany,
• utworzy konstrukcję spawaną,
• zaprojektuje stempel i matrycę formy wytryskowej.

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących z programem AutoCAD zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu obsługi programu.

1. Zaawansowane tworzenie złożeń

2. Bryły wieloobiektowe

3. Zaawansowane modelowanie bryłowe

4. Modelowanie powierzchniowe

5. Modelowanie hybrydowe

6. Blachy

7. Konstrukcje spawane

8. Projektowanie form

9. Współpraca z programami 3D

Wojciech Stręciwilk

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD/CAM, Trener.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalnościach mechatronika oraz organizacja i zarządzanie w przemyśle. Posiada bardzo dobrą znajomość programów CAD/CAM: SolidWorks, Solid Edge, EdgeCAM, Radan, Mechanical Desktop, AutoCAD oraz Unigraphics NX.

Pan Wojciech posiada bogate doświadczenie jako konstruktor-technolog oraz konsultant ds. wdrożeń. Jako trener przeprowadził szereg szkoleń z zakresu oprogramowania Edgecam, Radan, SolidWorks.

Sławomir Wiechecki

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD, Trener.

Ukończył Politechnikę Rzeszowską uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania Solid Works, m.in. Certified SolidWorks Expert, Certified SolidWorks Simulation Instructor. Posiada znajomość oprogramowania AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Unigraphics NX.

Pan Sławomir posiada bogate doświadczenie jako trener. Przeszkolił ponad 1000 osób z zakresu SolidWorks (CAD 1, CAD 2, MES, Simulation, PDM i EPDM), Solid Edge i NX.

Tomasz Zawora

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAM, Solid Works, Catia, Trener.

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn, ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania specjalistycznego. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia Catia (Sketcher, Part Design, Assembly Design) oraz Edegcam Support - Planit. Stworzył wiele projektów z zastosowaniem m.in. programu Mastercam, DasyLab, MathCAD, AutoCAD oraz Catia.

Pan Tomasz posiada wysokie kwalifikacje w zakresie programowania i obsługi obrabiarek numerycznych oraz obsługi oprogramowania CAM. Jako trener przeprowadzał wiele szkoleń z oprogramowania Edgecam w zakresie m.in. toczenia 2 osiowego, frezowania oraz wycinania drutowego.

Osoby posiadające wiedzę techniczną oraz podstawową znajomość obsługi programu AutoCAD.

EDGECAM

Celem kształcenia jest zapoznanie się słuchaczy z oprogramowaniem Edgecam i jego podstawowymi funkcjami. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik:

• przygotuje model 2D i 3D do nakładania technologii wytwarzania,
• przygotuje technologię wytwarzania na plikach płaskich dla Toczenia i Frezowania,
• przygotuje technologię wytwarzania na plikach bryłowych dla Toczenia i Frezowania,
• przygotuję technologię wytwarzania opartą na obróbkach symultanicznych 4-ro i 5-cio osiowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych pracą jako technolog programista, które rozpoczynają pracę w systemie Edgecam.

1. Frezowanie 2.5 – podstawy

2. Toczenie 2-osiowe

3. Toczenie z osiami CYB

4. Frezowanie 3D- zaawansowane

5. Obróbka 4 osiowa symultaniczna

6. Obróbka 5 osiowa symultaniczna

Wojciech Stręciwilk

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD/CAM, Trener.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalnościach mechatronika oraz organizacja i zarządzanie w przemyśle. Posiada bardzo dobrą znajomość programów CAD/CAM: SolidWorks, Solid Edge, EdgeCAM, Radan, Mechanical Desktop, AutoCAD oraz Unigraphics NX.

Pan Wojciech posiada bogate doświadczenie jako konstruktor-technolog oraz konsultant ds. wdrożeń. Jako trener przeprowadził szereg szkoleń z zakresu oprogramowania Edgecam, Radan, SolidWorks.

Sławomir Wiechecki

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD, Trener.

Ukończył Politechnikę Rzeszowską uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania Solid Works, m.in. Certified SolidWorks Expert, Certified SolidWorks Simulation Instructor. Posiada znajomość oprogramowania AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Unigraphics NX.

Pan Sławomir posiada bogate doświadczenie jako trener. Przeszkolił ponad 1000 osób z zakresu SolidWorks (CAD 1, CAD 2, MES, Simulation, PDM i EPDM), Solid Edge i NX.

Tomasz Zawora

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAM, Solid Works, Catia, Trener.

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn, ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania specjalistycznego. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia Catia (Sketcher, Part Design, Assembly Design) oraz Edegcam Support - Planit. Stworzył wiele projektów z zastosowaniem m.in. programu Mastercam, DasyLab, MathCAD, AutoCAD oraz Catia.

Pan Tomasz posiada wysokie kwalifikacje w zakresie programowania i obsługi obrabiarek numerycznych oraz obsługi oprogramowania CAM. Jako trener przeprowadzał wiele szkoleń z oprogramowania Edgecam w zakresie m.in. toczenia 2 osiowego, frezowania oraz wycinania drutowego.

Osoby posiadające wiedzę techniczną oraz dobrą znajomość obsługi komputera.

Simulation

Celem kształcenia jest zapoznanie się słuchaczy z oprogramowaniem SolidWorks i jego zawansowanymi funkcjami. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik:

• potrafi przygotować model 3D do analizy,
• wykona statyczną analizę części złożeń,
• przygotuje i zanalizuje elementy powierzchniowe,
• przygotuje i zanalizuje belki,
• zoptymalizuje kształt przeanalizowanego detalu,
• potrafi zinterpretować wyniki detali o różnych właściwościach materiałowych.

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających prację w systemie SolidWorks Simulation.

1. Przygotowanie modelu 3D do analizy

2. Definiowanie parametrów siatki MES

3. Przeprowadzenie analizy MES części i złożeń

4. Interpretacja wyników

Wojciech Stręciwilk

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD/CAM, Trener.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalnościach mechatronika oraz organizacja i zarządzanie w przemyśle. Posiada bardzo dobrą znajomość programów CAD/CAM: SolidWorks, Solid Edge, EdgeCAM, Radan, Mechanical Desktop, AutoCAD oraz Unigraphics NX.

Pan Wojciech posiada bogate doświadczenie jako konstruktor-technolog oraz konsultant ds. wdrożeń. Jako trener przeprowadził szereg szkoleń z zakresu oprogramowania Edgecam, Radan, SolidWorks.

Sławomir Wiechecki

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD, Trener.

Ukończył Politechnikę Rzeszowską uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania Solid Works, m.in. Certified SolidWorks Expert, Certified SolidWorks Simulation Instructor. Posiada znajomość oprogramowania AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Unigraphics NX.

Pan Sławomir posiada bogate doświadczenie jako trener. Przeszkolił ponad 1000 osób z zakresu SolidWorks (CAD 1, CAD 2, MES, Simulation, PDM i EPDM), Solid Edge i NX.

Tomasz Zawora

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAM, Solid Works, Catia, Trener.

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn, ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania specjalistycznego. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia Catia (Sketcher, Part Design, Assembly Design) oraz Edegcam Support - Planit. Stworzył wiele projektów z zastosowaniem m.in. programu Mastercam, DasyLab, MathCAD, AutoCAD oraz Catia.

Pan Tomasz posiada wysokie kwalifikacje w zakresie programowania i obsługi obrabiarek numerycznych oraz obsługi oprogramowania CAM. Jako trener przeprowadzał wiele szkoleń z oprogramowania Edgecam w zakresie m.in. toczenia 2 osiowego, frezowania oraz wycinania drutowego.

Osoby posiadające wiedzę techniczną oraz dobrą znajomość obsługi komputera.

RADAN

Celem kształcenia jest zapoznanie się słuchaczy z oprogramowaniem Radan i jego podstawowymi funkcjami. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik:

• wczyta i przygotuje model 2D i 3D do nakładania technologii wytwarzana,
• przygotuje technologię wytwarzania na plikach płaskich dla maszyn wycinających i wykrawających,
• przygotuje technologię wytwarzania na plikach bryłowych dla maszyn wycinających i wykrawających
• przygotuję technologię wytwarzania dla pras krawędziowych.

Szkolenie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę w systemie RADAN.

1. Radraft

2. Radan 3D

3. Radnest

4. Radprofile

5. Radpunch

6. Radbend CNC

Wojciech Stręciwilk

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD/CAM, Trener.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn o specjalnościach mechatronika oraz organizacja i zarządzanie w przemyśle. Posiada bardzo dobrą znajomość programów CAD/CAM: SolidWorks, Solid Edge, EdgeCAM, Radan, Mechanical Desktop, AutoCAD oraz Unigraphics NX.

Pan Wojciech posiada bogate doświadczenie jako konstruktor-technolog oraz konsultant ds. wdrożeń. Jako trener przeprowadził szereg szkoleń z zakresu oprogramowania Edgecam, Radan, SolidWorks.

Sławomir Wiechecki

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAD, Trener.

Ukończył Politechnikę Rzeszowską uzyskując tytuł magistra inżyniera oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania Solid Works, m.in. Certified SolidWorks Expert, Certified SolidWorks Simulation Instructor. Posiada znajomość oprogramowania AutoCAD, SolidWorks, Solid Edge, Unigraphics NX.

Pan Sławomir posiada bogate doświadczenie jako trener. Przeszkolił ponad 1000 osób z zakresu SolidWorks (CAD 1, CAD 2, MES, Simulation, PDM i EPDM), Solid Edge i NX.

Tomasz Zawora

Ekspert w dziedzinie oprogramowania CAM, Solid Works, Catia, Trener.

Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn, ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu oprogramowania specjalistycznego. Posiada certyfikat ukończenia szkolenia Catia (Sketcher, Part Design, Assembly Design) oraz Edegcam Support - Planit. Stworzył wiele projektów z zastosowaniem m.in. programu Mastercam, DasyLab, MathCAD, AutoCAD oraz Catia.

Pan Tomasz posiada wysokie kwalifikacje w zakresie programowania i obsługi obrabiarek numerycznych oraz obsługi oprogramowania CAM. Jako trener przeprowadzał wiele szkoleń z oprogramowania Edgecam w zakresie m.in. toczenia 2 osiowego, frezowania oraz wycinania drutowego.

Osoby posiadające wiedzę techniczną oraz dobrą znajomość obsługi komputera.

masz pytania?
(+48) 731 998 568
NIE ZNALAZŁEŚ TEGO,
CZEGO SZUKASZ?

Stworzymy dla Ciebie
ofertę, szytą na miarę

zobacz więcej_