Branżowe szkolenia dla biznesu

1Księgowe

Asystent księgowy - rachunkowość na poziomie podstawowym

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy w działach księgowości.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu regulacji prawnych dotyczących organizacji rachunkowości w jednostce, rodzajami zdarzeń gospodarczych, zasadami ich dokumentowania i ewidencji.

Szkolenie ma na celu wykształcenie u uczestników nawyku porządkowania i dbałości o dokumenty oraz ich kontrolę.

Szkolenie adresowane jest do osób zamierzających rozpocząć pracę w księgowości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

1. Podstawy, zakres podmiotowy i przedmiotowy rachunkowości

2. Regulacje prawne dotyczące organizacji rachunkowości w jednostce gospodarczej

3. Rodzaje ewidencji księgowych, kont księgowych

4. Zasady przechowywania dokumentów

5. Wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży, rozliczanie dokumentów magazynowych i kasowych

6. Dokumenty księgowe - ćwiczenia

Anna Mazur

Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i bilansowego, Biegły księgowy, Specjalista ds. kontroli i rozliczania projektów unijnych, Trener, Doradca finansowy.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia na Międzynarodowego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). W roku 2012 w wyniku pozytywnego zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje uzyskała certyfikat księgowy nr 56747/2012 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani Anna posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, prowadzenia kadr i płac, rachunkowości różnych profilów prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w zakresie audytu i kontroli. Ponadto jest doskonałym trenerem w tematyce prawa podatkowego, bilansowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania projektów unijnych. Cechuje ją przede wszystkim biegłość zarówno w zakresie prowadzenia pełnej księgowości jak i KPiR, perfekcja i estetyka pracy, trafna i rzeczowa interpretacja przepisów prawnych, doświadczenie, wszechstronna wiedza, praktyczne podejście do problemu/zagadnienia.

Dorota Mazur

Ekspert w dziedzinie rozliczania projektów unijnych, Samodzielny księgowy, Trener, Doradca finansowy.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse oraz inne kursy i szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia na Międzynarodowego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). W roku 2014 w wyniku potwierdzenia kwalifikacji uzyskała certyfikat księgowy nr 67428/2014 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani Dorota posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, w zakresie rachunkowości i bankowości oraz w zakresie rozliczania projektów unijnych. Ponadto jest wykwalifikowanym trenerem w tematyce rachunkowości oraz rozliczania projektów unijnych. Cechuje ją przede wszystkim należyta staranność zawodowa, sumienność, obiektywizm i doświadczenie.

Alina Martowicz

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Specjalista w dziedzinie księgowości.

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku matematyka oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku ekonomia przedsiębiorstwa. Ukończyła wiele kursów branżowych, m.in. „Samodzielny księgowy”, „Pełna księgowość – I stopień”, „Specjalista ds. kadr i płac”. Z wynikiem pozytywnym zdała egzamin przeprowadzony w Katedrze Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, potwierdzający zdobycie kwalifikacji i kompetencji na stanowisku samodzielnego księgowego.

Pani Alina posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 20 pracowników, prowadzeniu pełnej księgowości oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto jest wykwalifikowanym trenerem z zakresu kadr i płac, ma bardzo dobry kontakt z grupą, potrafi zaciekawić słuchacza i w sposób praktyczny przekazać kompletną wiedzę na dany temat. Cechuje ją przede wszystkim skrupulatność, dociekliwość, praktyczne podejście do problemu/zagadnienia, trafność podejmowanych decyzji, trafna analiza przepisów prawnych, estetyka pracy, komunikatywność i nakierowanie na rozwiązywanie problemów.

Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza ekonomiczna

Samodzielny księgowy - rachunkowość na poziomie średnio zaawansowanym

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do prowadzenia księgowości z wykorzystaniem specjalistycznych, komputerowych programów finansowo-księgowych.

W wyniku realizacji programu uczestnik nabędzie umiejętności:

- stosowania przepisów prawa dotyczących wszystkich zagadnień związanych z prowadzeniem rachunkowości oraz należnościami publiczno-prawnymi,

- organizowania rachunkowości w przedsiębiorstwie,

- ewidencjonowania wszystkich zdarzeń gospodarczych,

- obsługiwania płatności,

- sporządzania sprawozdań finansowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości, pragnacych rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości. Szkolenie przygotowywuje do wykonywania obowiązków samodzielnego księgowego.

1. Organizacja rachunkowości

2. Aktywa pieniężne, kredyty bankowe, rozrachunki

3. Księgowość materiałowa i towarowa

4. Aktywa trwałe, inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

5. Zobowiązania finansowe, kapitały własne, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne

6. Ewidencja kosztów i produktów

7. Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg, sporządzanie sprawozdań finansowych

8. Prawo podatkowe, gospodarcze, pracy, etyka zawodowa

9. Programy R2FK, COMARCH OPTIMA

Anna Mazur

Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i bilansowego, Biegły księgowy, Specjalista ds. kontroli i rozliczania projektów unijnych, Trener, Doradca finansowy.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia na Międzynarodowego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). W roku 2012 w wyniku pozytywnego zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje uzyskała certyfikat księgowy nr 56747/2012 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani Anna posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, prowadzenia kadr i płac, rachunkowości różnych profilów prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w zakresie audytu i kontroli. Ponadto jest doskonałym trenerem w tematyce prawa podatkowego, bilansowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania projektów unijnych. Cechuje ją przede wszystkim biegłość zarówno w zakresie prowadzenia pełnej księgowości jak i KPiR, perfekcja i estetyka pracy, trafna i rzeczowa interpretacja przepisów prawnych, doświadczenie, wszechstronna wiedza, praktyczne podejście do problemu/zagadnienia.

Dorota Mazur

Ekspert w dziedzinie rozliczania projektów unijnych, Samodzielny księgowy, Trener, Doradca finansowy.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse oraz inne kursy i szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia na Międzynarodowego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). W roku 2014 w wyniku potwierdzenia kwalifikacji uzyskała certyfikat księgowy nr 67428/2014 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani Dorota posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, w zakresie rachunkowości i bankowości oraz w zakresie rozliczania projektów unijnych. Ponadto jest wykwalifikowanym trenerem w tematyce rachunkowości oraz rozliczania projektów unijnych. Cechuje ją przede wszystkim należyta staranność zawodowa, sumienność, obiektywizm i doświadczenie.

Alina Martowicz

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Specjalista w dziedzinie księgowości.

Absolwentka Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku matematyka oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku ekonomia przedsiębiorstwa. Ukończyła wiele kursów branżowych, m.in. „Samodzielny księgowy”, „Pełna księgowość – I stopień”, „Specjalista ds. kadr i płac”. Z wynikiem pozytywnym zdała egzamin przeprowadzony w Katedrze Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, potwierdzający zdobycie kwalifikacji i kompetencji na stanowisku samodzielnego księgowego.

Pani Alina posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu kadr i płac przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 20 pracowników, prowadzeniu pełnej księgowości oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Ponadto jest wykwalifikowanym trenerem z zakresu kadr i płac, ma bardzo dobry kontakt z grupą, potrafi zaciekawić słuchacza i w sposób praktyczny przekazać kompletną wiedzę na dany temat. Cechuje ją przede wszystkim skrupulatność, dociekliwość, praktyczne podejście do problemu/zagadnienia, trafność podejmowanych decyzji, trafna analiza przepisów prawnych, estetyka pracy, komunikatywność i nakierowanie na rozwiązywanie problemów.

Wykształcenie wyższe, podstawowa wiedza z zakresu księgowości i/lub doswiadczenie w pracy jako asystent księgowy

Główny księgowy - kurs poziom zaawansowany

Celem szkolenia jest zapoznanie kandydatów na stanowisko głównego księgowego z wiedzą umożliwiającą rzetelne wykonywanie obowiązków.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę potrzebną do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących metod i rozwiązań księgowych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości, pragnących rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości. Szkolenie przygotowuje do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

1. Zaawansowana rachunkowość finansowa

2. Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe

3. Zapasy, kapitały

4. Inwestycje finansowe, inwestycje w nieruchomości

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, rezerwy i zobowiązania warunkowe

6. Transakcje w walutach obcych, różnice kursowe

7. Sprawozdanie finansowe

9. Rachunkowość zarządcza

Anna Mazur

Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i bilansowego, Biegły księgowy, Specjalista ds. kontroli i rozliczania projektów unijnych, Trener, Doradca finansowy.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia na Międzynarodowego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). W roku 2012 w wyniku pozytywnego zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje uzyskała certyfikat księgowy nr 56747/2012 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani Anna posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, prowadzenia kadr i płac, rachunkowości różnych profilów prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w zakresie audytu i kontroli. Ponadto jest doskonałym trenerem w tematyce prawa podatkowego, bilansowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania projektów unijnych. Cechuje ją przede wszystkim biegłość zarówno w zakresie prowadzenia pełnej księgowości jak i KPiR, perfekcja i estetyka pracy, trafna i rzeczowa interpretacja przepisów prawnych, doświadczenie, wszechstronna wiedza, praktyczne podejście do problemu/zagadnienia.

Wykształcenie wyższe, wiedza z zakresu księgowości na poziomie średniozaawansowanym i/lub doświadczenie w pracy jako samodzielny księgowy

Sprawozdawczość finansowa oraz tworzenie Bilansu i RZS

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności sporządzania rachunku zysków i strat oraz bilansu w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości oraz ustawę o rachunkowości.

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowych, pragnacych rozwinąć swoją wiedzę i umiejętnośći z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych.

1. Regulacje prawne i obowiązki w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych

2. Zasady ujmowania i wyceny aktywów i pasywów

3. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia i pośrednia

4. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny i porównawczy

5. Wpływ błędów podstawowych, zmian szacunków oraz zdarzeń po dacie bilansu na sprawozdanie finansowe

Anna Mazur

Ekspert w dziedzinie prawa podatkowego i bilansowego, Biegły księgowy, Specjalista ds. kontroli i rozliczania projektów unijnych, Trener, Doradca finansowy.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku rachunkowość i finanse oraz wiele kursów i szkoleń z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia na Międzynarodowego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor). W roku 2012 w wyniku pozytywnego zdania egzaminu sprawdzającego kwalifikacje uzyskała certyfikat księgowy nr 56747/2012 wydany przez Ministra Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pani Anna posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, prowadzenia kadr i płac, rachunkowości różnych profilów prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz w zakresie audytu i kontroli. Ponadto jest doskonałym trenerem w tematyce prawa podatkowego, bilansowego, rachunkowości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, rozliczania projektów unijnych. Cechuje ją przede wszystkim biegłość zarówno w zakresie prowadzenia pełnej księgowości jak i KPiR, perfekcja i estetyka pracy, trafna i rzeczowa interpretacja przepisów prawnych, doświadczenie, wszechstronna wiedza, praktyczne podejście do problemu/zagadnienia.

Wykształcenie wyższe, wiedza z zakresu księgowości i finansów i/lub doswiadczenie w pracy jako księgowy

2Kadry i płace

Kadry-płace-ZUS. Kompendium wiedzy i praktyk

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom aktualnej i fachowej wiedzy z zakresu prawa pracy i płac, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, informatycznych aspektów prowadzenia kadr i płac. W wyniku realizacji programu szkolenia słuchacz powinien umieć:

• znać podstawowe zagadnienia prawa pracy,
• znać regulacje prawne dotyczące stosunku pracy,
• znać obowiązki pracodawcy i pracownika,
• umieć prowadzić dokumentację kadrowo-płacową,
• znać uprawnienia wynikające z rodzicielstwa,
• umieć rozliczać czas pracy i urlopy,
• umieć naliczyć wynagrodzenia, rozliczenia z ZUS i US,
• obsługiwać komputerowy program kadrowo-płacowy SYMFONIA i program PŁATNIK.

Szkolenie adresowane jest do osób zamierzających rozpocząć pracę w księgowości oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy

2. Regulacje prawne dotyczące stosunku pracy

3. Obowiązki pracodawcy i pracownika

4. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

5. Uprawnienia wynikające z rodzicielstwa

6. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

7. Rozliczanie czasu pracy, urlopy

8. Wynagrodzenia, ZFŚS, rozliczenia z ZUS, US

9. Programy SYMFONIA i PŁATNIK

Anna Uchman

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Trener, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnego prowadzenia kadr i płac oraz rozliczania projektów unijnych. Ukończyła kurs „Samodzielnego Księgowego” w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kurs „Kadry płace i rozliczenia ZUS” oraz liczne szkolenia i seminaria z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych.

Pani Anna posiada wysokie kwalifikacje w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, naliczania wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, zobowiązań wobec budżetów. Ponadto posiada wysokie kompetencje w zakresie sporządzania deklaracji na potrzeby ZUS, GUS, US, PFRON, a także w zakresie sporządzania zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów unijnych, przygotowywania dokumentacji projektowej i sporządzania wniosków o płatność.

Jako trener, zapozna uczestników szkolenia zarówno z podstawami, jak i praktycznymi tajnikami prowadzenia kadr i płac. Przedstawi zasady prawidłowego zawierania i rozwiązywania umów o pracę, ewidencjonowania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz ustalania i udzielania urlopów, odpowiedzialności materialnej pracowników, przepisów bhp i regulaminu pracy. Cechuje ją przede wszystkim należyta staranność zawodowa, dokładność, sumienność, obiektywizm, doświadczenie, skrupulatność i estetyka pracy.

Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza ekonomiczna

Kadry i płace

Celem szkolenia jest uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie kadr i płac, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacji pracy zespołu. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności:

• zatrudniania na umowy cywilnoprawne i umowę o pracę, prowadzenia akt osobowych i dokumentacji w czasie zatrudnienia,
• obliczania płac do wszystkich rodzajów umów,
• obliczania wysokości składek na ZUS oraz świadczeń chorobowych/macierzyńskich.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

1. Rekrutacja pracowników, przyjęcie do pracy i prowadzenie akt osobowych

2. Czas pracy, nieobecności w pracy, urlop wypoczynkowy, świadczenia socjalne

3. Prowadzenie dokumentacji w czasie zatrudnienia, wygaśnięcie/rozwiązanie stosunku pracy

4. Składki ZUS, zasiłki na czas choroby/ macierzyństwa

Anna Uchman

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Trener, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnego prowadzenia kadr i płac oraz rozliczania projektów unijnych. Ukończyła kurs „Samodzielnego Księgowego” w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kurs „Kadry płace i rozliczenia ZUS” oraz liczne szkolenia i seminaria z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych.

Pani Anna posiada wysokie kwalifikacje w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, naliczania wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, zobowiązań wobec budżetów. Ponadto posiada wysokie kompetencje w zakresie sporządzania deklaracji na potrzeby ZUS, GUS, US, PFRON, a także w zakresie sporządzania zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów unijnych, przygotowywania dokumentacji projektowej i sporządzania wniosków o płatność.

Jako trener, zapozna uczestników szkolenia zarówno z podstawami, jak i praktycznymi tajnikami prowadzenia kadr i płac. Przedstawi zasady prawidłowego zawierania i rozwiązywania umów o pracę, ewidencjonowania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz ustalania i udzielania urlopów, odpowiedzialności materialnej pracowników, przepisów bhp i regulaminu pracy. Cechuje ją przede wszystkim należyta staranność zawodowa, dokładność, sumienność, obiektywizm, doświadczenie, skrupulatność i estetyka pracy.

Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza z zakresu kadr i płaci i/lub doświadczenie w pracy jako pracownik kadrowy

Program PŁATNIK - rozliczenia z ZUS

Celem szkolenia jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami prawnymi regulującymi rozliczenia z ZUS oraz ze sposobami przygotowywania dokumentów za ubezpieczonych.

W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętność kompletnej obsługi programu Płatnik.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac oraz pracowników personalnych.

1. Zagadnienia prawne regulujące rozliczenia z ZUS

2. Płatnik – zakładanie baz danych i archiwizowanie danych

3. Zasady stosowania podpisu elektronicznego

4. Zakładanie baz płatników, wprowadzanie danych i generowanie dokumentacji zgłoszeniowej

5. Wysyłanie dokumentów do ZUS, korygowanie dokumentów

Anna Uchman

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Trener, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnego prowadzenia kadr i płac oraz rozliczania projektów unijnych. Ukończyła kurs „Samodzielnego Księgowego” w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kurs „Kadry płace i rozliczenia ZUS” oraz liczne szkolenia i seminaria z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych.

Pani Anna posiada wysokie kwalifikacje w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, naliczania wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, zobowiązań wobec budżetów. Ponadto posiada wysokie kompetencje w zakresie sporządzania deklaracji na potrzeby ZUS, GUS, US, PFRON, a także w zakresie sporządzania zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów unijnych, przygotowywania dokumentacji projektowej i sporządzania wniosków o płatność.

Jako trener, zapozna uczestników szkolenia zarówno z podstawami, jak i praktycznymi tajnikami prowadzenia kadr i płac. Przedstawi zasady prawidłowego zawierania i rozwiązywania umów o pracę, ewidencjonowania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz ustalania i udzielania urlopów, odpowiedzialności materialnej pracowników, przepisów bhp i regulaminu pracy. Cechuje ją przede wszystkim należyta staranność zawodowa, dokładność, sumienność, obiektywizm, doświadczenie, skrupulatność i estetyka pracy.

Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza z zakresu kadr i płaci i/lub doświadczenie w pracy jako pracownik kadrowy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z zakresu tworzenia i funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności tworzenia regulaminu, przyznawania świadczeń i dysponowania funduszem.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac oraz pracowników personalnych.

1. Zakres działalności socjalnej, przepisy regulujące tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Funduszu, ustalanie sytuacji dochodowej do celów socjalnych

3. Zasady tworzenia regulaminu ZFŚS

4. Obowiązki związane z tworzeniem funduszu – opodatkowanie i składkowanie świadczeń, wyodrębnienie rachunku bankowego

Anna Uchman

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Trener, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnego prowadzenia kadr i płac oraz rozliczania projektów unijnych. Ukończyła kurs „Samodzielnego Księgowego” w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kurs „Kadry płace i rozliczenia ZUS” oraz liczne szkolenia i seminaria z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych.

Pani Anna posiada wysokie kwalifikacje w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, naliczania wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, zobowiązań wobec budżetów. Ponadto posiada wysokie kompetencje w zakresie sporządzania deklaracji na potrzeby ZUS, GUS, US, PFRON, a także w zakresie sporządzania zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów unijnych, przygotowywania dokumentacji projektowej i sporządzania wniosków o płatność.

Jako trener, zapozna uczestników szkolenia zarówno z podstawami, jak i praktycznymi tajnikami prowadzenia kadr i płac. Przedstawi zasady prawidłowego zawierania i rozwiązywania umów o pracę, ewidencjonowania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz ustalania i udzielania urlopów, odpowiedzialności materialnej pracowników, przepisów bhp i regulaminu pracy. Cechuje ją przede wszystkim należyta staranność zawodowa, dokładność, sumienność, obiektywizm, doświadczenie, skrupulatność i estetyka pracy.

Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza z zakresu kadr i płaci i/lub doświadczenie w pracy jako pracownik kadrowy

Prawne i finansowe skutki niestosowania wymogów prawa pracy

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy z zakresu wymogów prawa pracy. Uczestnik szkolenia zapozna się z zagrożeniami związanymi z nieznajomością przepisów oraz z procedurą postępowiania pracodawcy przed sądami pracy.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników kadr i płac oraz pracowników personalnych.

1. Podstawowe wymogi prawne dotyczące stosunku pracy

2. Roszczenia pracownicze w przepisach prawa pracy

3. Zagrożenia dla pracodawców związane z nieznajomością, niewłaściwą interpretacją lub wadliwym stosowaniem przepisów

4. Postępowanie pracodawcy przed sądami pracy, koszty i opłaty sądowe w sądach pracy

Anna Uchman

Ekspert w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Trener, Specjalista ds. rozliczania projektów unijnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnego prowadzenia kadr i płac oraz rozliczania projektów unijnych. Ukończyła kurs „Samodzielnego Księgowego” w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Kurs „Kadry płace i rozliczenia ZUS” oraz liczne szkolenia i seminaria z zakresu prawa pracy, płac i ubezpieczeń społecznych.

Pani Anna posiada wysokie kwalifikacje w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, naliczania wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych, zobowiązań wobec budżetów. Ponadto posiada wysokie kompetencje w zakresie sporządzania deklaracji na potrzeby ZUS, GUS, US, PFRON, a także w zakresie sporządzania zestawień, raportów i analiz z zakresu administracji płac. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów unijnych, przygotowywania dokumentacji projektowej i sporządzania wniosków o płatność.

Jako trener, zapozna uczestników szkolenia zarówno z podstawami, jak i praktycznymi tajnikami prowadzenia kadr i płac. Przedstawi zasady prawidłowego zawierania i rozwiązywania umów o pracę, ewidencjonowania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i zasiłków oraz ustalania i udzielania urlopów, odpowiedzialności materialnej pracowników, przepisów bhp i regulaminu pracy. Cechuje ją przede wszystkim należyta staranność zawodowa, dokładność, sumienność, obiektywizm, doświadczenie, skrupulatność i estetyka pracy.

Wykształcenie średnie, podstawowa wiedza z zakresu kadr i płaci i/lub doświadczenie w pracy jako pracownik kadrowy

3CIA - Certified Internal Auditor

CIA 1: Podstawy audytu wewnętrznego

Nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego na podstawie analizy Standardów the Institute of Internal Auditors (dalej: IIA) i ich porównanie do Standardów kontroli COSO i INTOSAI.

Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym.

1. Obowiązkowe wytyczne, w tym Definicja, Kodeks etyki i Standardy atrybutów IIA

2. Kontrola wewnętrzna/ ryzyko, w tym rodzaje, techniki i modele kontroli, koncepcje ryzyka i ryzyko oszustwa

3. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego – narzędzia i techniki audytu, w tym zbieranie i analiza danych, dokumentacja robocza, mapowanie procesów, ocena dowodów

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Brak wymagań wstępnych do udziału w szkoleniu. Jednak w celu uzyskania certyfikatu kandydaci muszą posiadać: ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata), zdane wszystkie części egzaminu oraz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym bądź jego odpowiednik lub ukończoną minimum 2-letnią szkołę policealną oraz udokumentowane 5- letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym bądź jego odpowiednik. Do programu certyfikacyjnego mogą również przystąpić osoby, które udokumentują 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w jego obrębie.

CIA 2: Praktyka audytu wewnętrznego

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu zarządzania funkcją audytu oraz zadaniami audytowymi.

Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym.

1. Zarządzanie funkcją audytu wewnętrznego, w tym rola audytu i planowanie w oparciu o ryzyko

2. Zarządzanie zadaniami audytowymi, w tym planowanie i nadzorowanie zadań, sprawozdawczość i monitoring

3. Ryzyko i kontrole dotyczące oszustw, w tym analiza ryzyka oszustwa, testy wykrywające oszustwa, audyt śledczy

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Brak wymagań wstępnych do udziału w szkoleniu. Jednak w celu uzyskania certyfikatu kandydaci muszą posiadać: ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata), zdane wszystkie części egzaminu oraz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym bądź jego odpowiednik lub ukończoną minimum 2-letnią szkołę policealną oraz udokumentowane 5- letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym bądź jego odpowiednik. Do programu certyfikacyjnego mogą również przystąpić osoby, które udokumentują 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w jego obrębie.

CIA 3: Wybrane zagadnienia audytu wewnętrznego

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy dotyczącej ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem, struktur organizacyjnych, komunikacji oraz IT.

Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, audytora wewnętrznego w sektorze prywatnym.

1. Ład organizacyjny / etyka biznesu

2. Zarządzanie ryzykiem

3. Struktury organizacyjne/ procesy i ryzyka biznesowe

4. Komunikacja

5. Zasady zarządzania/ przywództwo

6. IT/ zapewnienie ciągłości działania

7. Zarządzanie finansami

8. Globalne środowisko biznesu

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Brak wymagań wstępnych do udziału w szkoleniu. Jednak w celu uzyskania certyfikatu kandydaci muszą posiadać: ukończone studia wyższe (minimum dyplom licencjata), zdane wszystkie części egzaminu oraz udokumentowane 2-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym bądź jego odpowiednik lub ukończoną minimum 2-letnią szkołę policealną oraz udokumentowane 5- letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym bądź jego odpowiednik. Do programu certyfikacyjnego mogą również przystąpić osoby, które udokumentują 7-letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym lub w jego obrębie.

4CGAP - Certified Government Auditing Professional

1. Standardy, Governance, oraz Ramowe Zasady Ryzyka/ Kontroli

Pozyskanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi w ustawie o finansach publicznych

Przygotowanie do egzaminu CGAP oraz pomoc w uzyskaniu certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA

Utworzenie alternatywnych źródeł pozyskiwania unikalnych kompetencji, wiedzy i praktyki zawodowej w stosunku do równorzędnych zakresowo, ale droższych kursów

Promocja rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych

Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, audytora wewnętrznego w sektorze publicznym spełniających wymagania kwalifikacyjne CGAP. Certyfikat CGAP jest przeznaczony dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych w sektorze publicznym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 2009 nr 157,poz.1240) w Polsce CGAP daje uprawnienia do pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym i samorządowym.

1. Standardy

2. Governance

3. Ramowe zasady ryzyka/ kontroli (np. COSO, CoCo)

4. Kodeks Etyki IIA

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Brak wymagań wstępnych do udziału w szkoleniu. Jednak celem uzyskania certyfikatu kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

1. Ukończone studia wyższe z dyplomem co najmniej licencjata (osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego, muszą legitymować się minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w biznesie oraz maturą)

2. Posiadać minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym. Do doświadczenia zawodowego można zaliczyć również:

- doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego
- pracę w dziale kontroli wewnętrznej
- pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami
- kontrolę/ zapewnienie jakości
- pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola/ sprawdzanie jest dokonywane) dokumentowanie doświadczenia zawodowego na formularzu podpisanym przez przełożonego lub mentora

3. Uzyskać referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata (formularz podpisany przez przełożonego lub mentora)

2. Praktyka audytu w sektorze publicznym

Pozyskanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi w ustawie o finansach publicznych

Przygotowanie do egzaminu CGAP oraz pomoc w uzyskaniu certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA

Utworzenie alternatywnych źródeł pozyskiwania unikalnych kompetencji, wiedzy i praktyki zawodowej w stosunku do równorzędnych zakresowo, ale droższych kursów

Promocja rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych

Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, audytora wewnętrznego w sektorze publicznym spełniających wymagania kwalifikacyjne CGAP. Certyfikat CGAP jest przeznaczony dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych w sektorze publicznym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 2009 nr 157,poz.1240) w Polsce CGAP daje uprawnienia do pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym i samorządowym.

1. Zarządzanie funkcją Audytu Wewnętrznego

2. Rodzaje usług audytorskich

3. Procesy świadczenia usług audytowych

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Brak wymagań wstępnych do udziału w szkoleniu. Jednak celem uzyskania certyfikatu kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

1. Ukończone studia wyższe z dyplomem co najmniej licencjata (osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego, muszą legitymować się minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w biznesie oraz maturą)

2. Posiadać minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym. Do doświadczenia zawodowego można zaliczyć również:

- doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego
- pracę w dziale kontroli wewnętrznej
- pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami
- kontrolę/ zapewnienie jakości
- pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola/ sprawdzanie jest dokonywane) dokumentowanie doświadczenia zawodowego na formularzu podpisanym przez przełożonego lub mentora

3. Uzyskać referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata (formularz podpisany przez przełożonego lub mentora)

3. Umiejętności i techniki audytu w sektorze publicznym

Pozyskanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi w ustawie o finansach publicznych

Przygotowanie do egzaminu CGAP oraz pomoc w uzyskaniu certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA

Utworzenie alternatywnych źródeł pozyskiwania unikalnych kompetencji, wiedzy i praktyki zawodowej w stosunku do równorzędnych zakresowo, ale droższych kursów

Promocja rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych

Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, audytora wewnętrznego w sektorze publicznym spełniających wymagania kwalifikacyjne CGAP. Certyfikat CGAP jest przeznaczony dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych w sektorze publicznym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 2009 nr 157,poz.1240) w Polsce CGAP daje uprawnienia do pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym i samorządowym.

1. Koncepcje i techniki zarządzania

2. Pomiar sprawności działania

3. Ewaluacja programów

4. Metody ilościowe (np. przeglądy analityczne i metody statystyczne)

5. Metody jakościowe (np. kwestionariusze, wywiady, diagramy)

6. Metody identyfikacji i prowadzenia dochodzenia w sprawach naruszenia zasad uczciwości

7. Metody prowadzenia badań/gromadzenia danych

8. Umiejętności analityczne (np. umiejętność odróżnienia informacji istotnych od nieistotnych)

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Brak wymagań wstępnych do udziału w szkoleniu. Jednak celem uzyskania certyfikatu kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

1. Ukończone studia wyższe z dyplomem co najmniej licencjata (osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego, muszą legitymować się minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w biznesie oraz maturą)

2. Posiadać minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym. Do doświadczenia zawodowego można zaliczyć również:

- doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego
- pracę w dziale kontroli wewnętrznej
- pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami
- kontrolę/ zapewnienie jakości
- pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola/ sprawdzanie jest dokonywane) dokumentowanie doświadczenia zawodowego na formularzu podpisanym przez przełożonego lub mentora

3. Uzyskać referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata (formularz podpisany przez przełożonego lub mentora)

4. Środowisko audytu w sektorze publicznym

Pozyskanie uprawnień audytora wewnętrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi w ustawie o finansach publicznych

Przygotowanie do egzaminu CGAP oraz pomoc w uzyskaniu certyfikatu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA

Utworzenie alternatywnych źródeł pozyskiwania unikalnych kompetencji, wiedzy i praktyki zawodowej w stosunku do równorzędnych zakresowo, ale droższych kursów

Promocja rozwoju zawodowego audytorów wewnętrznych

Szkolenie adresowane jest dla osób zainteresowanych zdobyciem nowych atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, audytora wewnętrznego w sektorze publicznym spełniających wymagania kwalifikacyjne CGAP. Certyfikat CGAP jest przeznaczony dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych w sektorze publicznym. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 2009 nr 157,poz.1240) w Polsce CGAP daje uprawnienia do pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym i samorządowym.

1. Zarządzanie zadaniami

2. Zarządzanie finansowe

3. Konsekwencje różnych metod świadczenia usług

4. Konsekwencje świadczenia usług obywatelom

5. Specyficzne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

6. Specyficzne wymagania dotyczące zakupów i zamówień publicznych

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Brak wymagań wstępnych do udziału w szkoleniu. Jednak celem uzyskania certyfikatu kandydat powinien spełniać poniższe warunki:

1. Ukończone studia wyższe z dyplomem co najmniej licencjata (osoby, które nie posiadają wykształcenia wyższego, muszą legitymować się minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w biznesie oraz maturą)

2. Posiadać minimum dwuletni staż pracy w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym. Do doświadczenia zawodowego można zaliczyć również:

- doświadczenie zawodowe, w którym zakres obowiązków jest zbliżony do obowiązków audytora wewnętrznego
- pracę w dziale kontroli wewnętrznej
- pracę wymagającą kontrolowania / sprawdzania zgodności z przepisami
- kontrolę/ zapewnienie jakości
- pracę, w której zakresie są wymagane generalne elementy kontroli (należy dokładnie opisać jakiego rodzaju kontrola/ sprawdzanie jest dokonywane) dokumentowanie doświadczenia zawodowego na formularzu podpisanym przez przełożonego lub mentora

3. Uzyskać referencje zaświadczające o postawie zawodowej i moralnej kandydata (formularz podpisany przez przełożonego lub mentora)

5Finanse, zarządzanie

Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie

Szkolenie ma na celu nabycie i rozszerzenie wiedzy na temat istoty i roli kontroli wewnętrznej, jej standardów, systemu organizacyjnego kontroli, przyjętej metodyki kontrolnej.

Szkolenie skierowane jest zarówno dla osób przygotowujących się do wykonywania zawodu kontrolera /audytora wewnętrznego, jak i pracowników komórek kontrolnych sektora publicznego i niepublicznego, kierowników jednostek, firm, urzędów, organizacji zainteresowanych osiąganiem postawionych przed nimi celów oraz prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej.

1. Kontrola wewnętrzna w organizacji

2. Organizacja kontroli wewnętrznej

3. Metodologia badań kontrolnych

4. Dowody w postępowaniu kontrolnym

5. Czynnik ludzki w kontroli

6. Dokumenty kontroli

7. Standardy INTOSAI w praktyce i kontroli

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Katarzyna Dąbska

Audytor, Ekspert w dziedzinie kontroli projektów unijnych, Trener w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej.

Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia na Międzynarodowego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor) oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001.

Pani Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego. Właściwie potrafi zidentyfikować i ocenić istniejące procesy w organizacji, zaplanować zadanie audytowe, w tym dokonać analizy ryzyka, poprawnie przygotować dokumentację audytową, sporządzić i zaprezentować sprawozdanie z audytu wewnętrznego. Ponadto specjalizuje się w przeprowadzaniu kontroli projektów finansowanych ze środków UE mających na celu weryfikację prawidłowości ich realizacji i kwalifikowalności wydatków.

Panią Katarzynę cechuje umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, praktycznego stosowania przepisów i standardów dobrego zarządzania, skutecznej realizacji zaplanowanych celów oraz efektywnej komunikacji. W swoich działaniach kieruje się profesjonalizmem, efektywnością i terminowością.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Brak

Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania audytem i kontrolą wewnętrzną w organizacji.

Szkolenie adresowane jest do pracowników komórek audytu wewnętrznego i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej.

1. Wprowadzenie do teorii audytu i kontroli

2. Kontrola wewnętrzna w organizacji

3. Międzynarodowe Standardy Audytu i Kontroli wg IIA oraz INTOSAI

4. Planowanie audytu

5. Realizacja zadania audytowego

6. Dokumentacja audytu

7. Zarządzenie ryzykiem zgodnie z metodyką M_o_R

8. Funkcja prewencyjna audytu i kontroli wewnętrznej - zarządzenie ryzykiem

9. Czynniki ryzyka w audycie i kontroli wewnętrznej

Urszula Prus

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów. Dodatkowo ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli finansowej prowadzone przez Akademię Polonijną w Częstochowie oraz studium audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Od 2004 pracuje jako audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Ponadto wykładowca studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli oraz finansów publicznych na kilku uczelniach w Polsce.

Certyfikowany audytor wewnętrzny - certyfikat CIA, CGAP, zaświadczenie Ministra Finansów o pozytywnym egzaminie na audytora wewnętrznego. Posiada również uprawnienia Accreditation in Quality Assessment/Validation – certyfikat nr 164/11/283 wydany przez The Institute of Internal Auditors.

Członek IIA (The Institute of Internal Auditors), Oddział Polska. Wieloletni trener audytu i kontroli, ceniona za ogromny profesjonalizm i wiedzę, którą w umiejętny sposób potrafi przekazać podczas przeprowadzanych szkoleń.

Ryszard Juszczyk

Audytor Wewnętrzny Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w latach 2004-2014 oraz audytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Świdnicy w latach 2011-2012.

Posiada certyfikat Ministra Finansów nr 661/2004 a od 2007 r. Certified Government Auditing Professional – CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego) nr 1338 The Institute of Internal Auditors IIA. Biegły sądowy z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy.

Od sierpnia 2007 r. trener Ministerstwa Finansów b. Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych. W 2003 roku ukończył studia podyplomowe z audytu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Studium Audytu Wewnętrznego w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Specjalista w zakresie audytu wewnętrznego środków unijnych, wykładowca audytu środków unijnych na wyższych uczelniach w Polsce (Białystok, Łódź, Wrocław).

Od 2005 do 2010 roku wykładowca i organizator ogólnopolskich szkoleń dla audytorów wewnętrznych, członek IIA (The Institute of Internal Auditors IIA). W latach 2005-2010 Koordynator Dolnośląskiego Regionalnego Koła IIA we Wrocławiu. Od roku 2015 członek honorowy IIA Polska.

Od 2010 r. przeprowadza szereg szkoleń z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych oraz społecznie –specjalistyczne szkolenia dla członków IIA.

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., audytor wewnętrzny, w latach 2009-2012 audytor wewnętrzny Politechniki Warszawskiej i Wicedyrektor departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS. Przez 9 lat był pracownikiem NBP, w tym 7 lat w Departamencie Audytu Wewnętrznego oraz 2 lata w Zespole ds. zarządzania strategicznego. Jest współautorem strategii zarządzania Narodowym Bankiem Polskim. Był wykładowcą podyplomowych studiów bankowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowcą w międzynarodowej konferencji dla pracowników banków Europy Środkowo – Wschodniej.

Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, Basel II, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2009 prowadzi zajęcia z compliance w czasie edycji EFCB dla bankowców w Polsce, w ramach programu „Europejski Certyfikat Bankowca” i zajęcia z compliance oraz dyrektywy MIFID dla pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Jest współautorem trzystopniowych szkoleń e-learningowych z zakresu compliance, prowadził konsultacje w zakresie budowy i wdrażania compliance w ING Bank Śląski. Jest wieloletnim wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowego, prowadził moduł szkoleniowy z zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem compliance) dla kadry zarządczej Uniwersytetu Banku Centralnego Ukrainy we Lwowie. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu informatycznego. W latach 2007-2008 był wykładowcą powyższych zagadnień dla rady Nadzorczej BRE Bank SA oraz doradcą w Departamencie Audytu Wewnętrznego BRE Bank S.A. W 2013 roku wykładowca zagadnień bezpieczeństwa teleinformatycznego, ciągłości, zarzadzania ryzykiem i IT dla UKNF.

Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Ekspert i doradca w zakresie audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT governance, SOX 2002. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem, jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Wykładowca audytu informatycznego, zarządzania ryzykiem i ISO27001 dla centralnego Instytutu Kształcenia Kadr Bankowych w Kijowie (Ukraina). Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Prelegent konferencji „Hospital Management” na temat „Zarządzania ryzykiem medycznym”, obecnie audytor szpitala klinicznego i doradca zarządzania ryzykiem medycznym. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka i governance.

Maciej Słaby

Audytor wewnętrzny z uprawnieniami Ministra Finansów. Od 2014 r. zatrudniony jako audytor w Starostwie Powiatowym w Świdnicy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie praktycznym audytu finansowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Urzędzie Celnym we Wrocławiu jako specjalista w zakresie identyfikacji i wykrywania substancji odurzających oraz powtórnej kontroli celnej i przestępstw o charakterze gospodarczym oraz jako pracownik wydziału kontroli skarbowej w Izbie Skarbowej w Wałbrzychu.

Wykładowca studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej z zakresu audytu. Specjalizuje się w zakresie metod i techniki oceny działalności z wykorzystaniem badań wyrywkowych. Brał udział w wielu projektach szkoleniowych Ministerstwa Finansów, a aktualnie jest w trakcie uzyskania tytułu biegłego rewidenta.

Bogate doświadczenie i wiedza z zakresu audytu, profesjonalizm i rzetelność w wykonywaniu powierzanych zadań czynią go cenionym ekspertem.

Katarzyna Dąbska

Audytor, Ekspert w dziedzinie kontroli projektów unijnych, Trener w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej.

Posiada Certyfikat ukończenia szkolenia na Międzynarodowego Audytora Wewnętrznego (Certified Internal Auditor) oraz Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001.

Pani Katarzyna posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego. Właściwie potrafi zidentyfikować i ocenić istniejące procesy w organizacji, zaplanować zadanie audytowe, w tym dokonać analizy ryzyka, poprawnie przygotować dokumentację audytową, sporządzić i zaprezentować sprawozdanie z audytu wewnętrznego. Ponadto specjalizuje się w przeprowadzaniu kontroli projektów finansowanych ze środków UE mających na celu weryfikację prawidłowości ich realizacji i kwalifikowalności wydatków.

Panią Katarzynę cechuje umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, praktycznego stosowania przepisów i standardów dobrego zarządzania, skutecznej realizacji zaplanowanych celów oraz efektywnej komunikacji. W swoich działaniach kieruje się profesjonalizmem, efektywnością i terminowością.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Brak

Zarządzanie ryzykiem i płynnością z wykorzystaniem Excela

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanego wykorzystania Excela do zarządzania ryzykiem i płynnością finansową. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat:

• metod analizy ryzykiem i płynnością firmy,
• analizy ryzyka i płynności finansowej firmy z wykorzystaniem programu Excel,
• analizy ryzyka i płynności finansowej firmy z wykorzystaniem Solver’a jako narzędzia do optymalizacji danych,
• analizy ryzyka i płynności finansowej firmy z wykorzystaniem języka VBA dla Excela.

Szkolenie skierowane do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, pracowników uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem i płynnością oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami szkolenia.

1. Proces analizy ryzyka i płynności

2. Zaawansowane wykorzystanie programu Excel w procesach zarządzania ryzykiem i płynnością

Wojciech Homa

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Elektrotechnika, specjalność Automatyka i Informatyka. Ekspert z zakresu systemów Automatyki, Informatyki oraz systemów CAD. Posiada uprawnienia egzaminatora ECDL – PL – E4641 oraz uprawnienia egzaminatora ECDL CAD-PL-ECAD088. Specjalizuje się w doradztwie i obsłudze informatyczno- inżynieryjnej, organizacji i prowadzeniu szkoleń z zakresu programu AutoCAD 2D oraz 3D, szkoleń komputerowych wraz z obsługą pakietu Microsoft Office na wszystkich poziomach. Posiada bardzo dużą znajomość tematyki zarządzania ryzykiem i płynnością oraz zarządzania celami. Od 2008 roku właściciel firmy specjalizującej się w tematyce informatyczno- inżynieryjnej, przygotowywaniu projektów i wizualizacji 3D dla potrzeb reklamy oraz przemysłu. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat przeprowadził ok. 3000 godzin szkoleniowych. Wiedza i bogate doświadczenie czynią go specjalistą i bardzo cenionym trenerem.

Podstawowa znajomość Excela

Analiza sytuacji firmy z wykorzystaniem Excela

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanego wykorzystania Excela do analizy strategicznej i rynkowej przedsiębiorstwa. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat:

• skutecznej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa za pomocą Excela,

• powszechnie stosowanych w praktyce elementów sprawozdania finansowego,

• różnych technik analizy informacji zawartych sprawozdaniach finansowych,

• sporządzenia macierzy wskaźników finansowych w celu oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Adresatami szkolenia są przedsiębiorcy, pracownicy firm, pracownicy uczestniczący w procesie zarządzania firmą oraz inne osób zainteresowane zagadnieniami szkolenia.

1. Istota i klasyfikacja wskaźników finansowych

2. Wskaźniki rentowności i zyskowności

3. Modyfikacje wskaźników rentowności finansowej

4. Analiza rentowności i zyskowności - przykład

5. Analiza sprawności działania - przykład

Marcin Lasek

Trener, praktyk z zakresu oprogramowania biurowego, spedycyjnego i finansowego. Prowadził szkolenia z w/w zakresu dla wielu dużych firm spedycyjnych/logistycznych i innych w kraju poszerzając swoje doświadczenie zawodowe i kwalifikacje. Specjalizuje się w szkoleniach / wdrożeniach - pracowników / firm - z zakresu obsługi / wykorzystania systemów informatycznych (MICROSOFT / CMS / CRM / ITL / SYSTEMÓW BANKOWYCH / ZABEZPIECZEŃ). Prowadzi szkolenia oraz doradztwo dla Kadry kierowniczej/ pracowników wyższego i niższego szczebla organizacyjnego z zakresu optymalizacji kosztów i maksymalizacji zysków w przedsiębiorstwie, zastosowania najnowszych technologii informatycznych usprawniających system zarządzania magazynem/ transportem/ spedycją. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilkaset osób, a możliwość zadawania pytań i udzielane odpowiedzi w trakcie szkolenia i po jego zakończeniu jest bardzo wysoko oceniana przez jej uczestników.

Podstawowa znajomość Excela

Finanse dla niefinansistów - czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników skomplikowanych zagadnień rachunkowości i finansów, dzięki czemu każdy z uczestników szkolenia w łatwiejszy sposób będzie mógł odnajdywać potrzebne dane, ich zależności oraz przeprowadzać ich analizę.

Szkolenie skierowane jest głównie do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób pośredni lub bezpośredni z zagadnieniami rachunkowości i finansów. W szczególności skierowane jest ono do przedsiębiorców, pracowników małych i średnich firm, pracowników uczestniczących w procesie planowania lub budżetowania, innych osób zainteresowanych poznaniem zagadnień rachunkowości i finansów.

1. Podstawowe definicje i zasady ekonomiczne

2. Istota i znaczenie rachunkowości

3. Charakterystyka sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Brak

Cash Flow - rachunek przepływów pieniężnych

Celem szkolenia jest omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu tworzenia Cash Flow przy użyciu praktycznych funkcji Microsoft Excel.

Szkolenie jest skierowane do księgowych, pracowników działów księgowych oraz osób sporządzających sprawozdania finansowe.

1. Rachunek przepływów pieniężnych – podstawy do zarządzania gotówką firmy

2. Budowa rachunku przepływów pieniężnych

3. Metodologia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

4. Czytanie i analiza rachunków przepływów pieniężnych

5. Analiza wskaźnikowa cash flow

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Adam Tittinger

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen). Brał udział w realizacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w tym w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig, SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów, a także przygotowywania studiów wykonalności i oceny projektów inwestycyjnych PCM. Zatrudniony jako wykładowca zarządzania - WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamość, WSIE Rzeszów i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przez wiele lat kierował jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorstwami, projektami i zespołami ludzkimi w różnych środowiskach technologicznych i gospodarczych. Zaangażowany w doradztwo w sieciach KSU i KSI (audyty technologiczne, transfery technologii w branży elektromaszynowej, instalacji i aparatów przemysłowych, ICT), doradztwo przy realizacji projektów w ramach POKL i POIG (rozwój powiązań kooperacyjnych, clustering, plany rozwoju eksportu).

Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim.

Wiedza z zakresu rachunkowości i finansów, podstawowa znajomość Excela

Controlling finansowy w firmie

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie

1. Wprowadzenie do controllingu (rys historyczny)

2. Narzędzia controllingu

3. Controller i jego rola

4. Narzędzia informatyczne wspierające controlling -wdrożenie systemu informatycznego

5. Rachunkowość zarządcza i finansowa

6. Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie

7. Koszty w rachunkowości zarządczej – podejmowanie decyzji

8. Etapy budowy budżetów kosztowych

9. CASE STUDY i jego zastosowanie w MŚP

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Adam Tittinger

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen). Brał udział w realizacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w tym w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig, SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów, a także przygotowywania studiów wykonalności i oceny projektów inwestycyjnych PCM. Zatrudniony jako wykładowca zarządzania - WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamość, WSIE Rzeszów i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przez wiele lat kierował jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorstwami, projektami i zespołami ludzkimi w różnych środowiskach technologicznych i gospodarczych. Zaangażowany w doradztwo w sieciach KSU i KSI (audyty technologiczne, transfery technologii w branży elektromaszynowej, instalacji i aparatów przemysłowych, ICT), doradztwo przy realizacji projektów w ramach POKL i POIG (rozwój powiązań kooperacyjnych, clustering, plany rozwoju eksportu).

Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim.

Wiedza z zakresu rachunkowości i finansów, podstawowa znajomość Excela

Analiza finansowa i ekonomiczna

Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania analizy finansowej, zasadami sporządzania sprawozdań i przeprowadzania analizy wskaźnikowej oraz sposobami interpretacji wskaźników w kontekście specyfiki działania przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

• finansowej oraz niefinansowej kadry kierowniczej z doświadczeniem

• osoby rozpoczynające pracę na stanowisku kierowniczym

• przedstawiciele banków odpowiedzialni za współpracę z przedsiębiorcami

• przedsiębiorcy i osoby rozpoczynające samodzielne zarządzanie finansami

• osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie, jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych instytucjach budżetowych za decyzje dotyczące kontaktów z innymi przedsiębiorstwami i zarządzające finansowymi relacjami z nimi

1. Wstęp do analizy finansowej i ekonomicznej

2. Analiza przedmiotu działalności przedsiębiorstwa

3. Źródła danych dla analizy finansowej i ich wstępna analiza

4. Metody analizy płynności finansowej

5. Metody oceny wykorzystania posiadanego majątku

6. Metody analizy zyskowności przedsiębiorstwa

7. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy wskaźnikowej

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Adam Tittinger

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen). Brał udział w realizacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w tym w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig, SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów, a także przygotowywania studiów wykonalności i oceny projektów inwestycyjnych PCM. Zatrudniony jako wykładowca zarządzania - WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamość, WSIE Rzeszów i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przez wiele lat kierował jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorstwami, projektami i zespołami ludzkimi w różnych środowiskach technologicznych i gospodarczych. Zaangażowany w doradztwo w sieciach KSU i KSI (audyty technologiczne, transfery technologii w branży elektromaszynowej, instalacji i aparatów przemysłowych, ICT), doradztwo przy realizacji projektów w ramach POKL i POIG (rozwój powiązań kooperacyjnych, clustering, plany rozwoju eksportu).

Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim.

Podstawowa wiedza z zakresu rachunkowości i finansów

Profesjonalne zarządzanie finansami

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania finansami firmy, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie.

1. Planowanie finansowe

2. Controlling w zarządzaniu

3. Płynność i zadłużenie

4. Analiza efektywności i rentowności

5. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Adam Tittinger

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: zarządzanie (studia doktoranckie St. George University, Londyn, Bremen). Brał udział w realizacji, organizacji i prowadzeniu szkoleń, warsztatów interaktywnych, w tym w projektach międzynarodowych: Phare Access, Phare/TACIS, Phare Partnership, Phare CBC, Phare SSG, Phare 2000, Phare 2002, Leonardo da Vinci, Grundvig, SPO RZL, Equal, Leader+, POKL, POIG. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie stosowania metody cyklu uczenia się dorosłych, w prowadzeniu szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów, a także przygotowywania studiów wykonalności i oceny projektów inwestycyjnych PCM. Zatrudniony jako wykładowca zarządzania - WSIiZ Rzeszów, WSZiA Zamość, WSIE Rzeszów i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przez wiele lat kierował jednostkami organizacyjnymi, przedsiębiorstwami, projektami i zespołami ludzkimi w różnych środowiskach technologicznych i gospodarczych. Zaangażowany w doradztwo w sieciach KSU i KSI (audyty technologiczne, transfery technologii w branży elektromaszynowej, instalacji i aparatów przemysłowych, ICT), doradztwo przy realizacji projektów w ramach POKL i POIG (rozwój powiązań kooperacyjnych, clustering, plany rozwoju eksportu).

Audytor monitorujący Norweski Mechanizm Finansowy – projekty realizowane w Polsce, krajach bałtyckich, obwodzie kaliningradzkim.

Wiedza z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów oraz dobra znajomość Excela

6Szkolenia dla przedsiębiorców

Odpowiedzialność prawna członków zarządu spółek kapitałowych

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę, która pozwoli im w przyszłości uniknąć odpowiedzialności cywilnej lub karnej, mogącej wystąpić w związku z piastowaną funkcją członka zarządu spółki kapitałowej.

Członkowie zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych

I. Przyczyny odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółek kapitałowych.

 • Ogólna charakterystyka odpowiedzialności oraz omówienie jej przesłanek (wprowadzenie w tematykę szkolenia)

II. Jak postępować, aby nie narazić się na odpowiedzialność?

 • Problemy z reprezentacją spółki
 • Prowadzenie spraw spółki a jej reprezentacja
 • Podjęcie czynności bez wymaganej zgody walnego zgromadzenia
 • Prokura: powołanie i odwołanie prokurenta oraz współdziałanie z członkami zarządu;
 • Relacje zarządu z innymi organami (walne zgromadzenie i rada nadzorcza)
 • Jak postępować w przypadku stwierdzenia, że podjęta przez walne zgromadzenie uchwała jest wadliwa(?); konsekwencje zaniechania
 • Terminowość wypełniania obowiązków wynikających z aktów wewnętrznych spółki oraz zewnętrznych (np. umowy z kontrahentami)
 • Kiedy należy zgłosić wniosek o upadłość spółki?

III. Oświadczenia składane na potrzeby postępowania rejestrowego a ewentualne konsekwencje.

 • Zdiagnozowanie problemów związanych z przypadkami składnia oświadczeń przez członków zarządu w ramach postępowania rejestrowego
 • Omówienie prawidłowej ścieżki postępowania w ramach składanych oświadczeń na przykładach konkretnych transakcji

IV. Czy rezygnacja z pełnionej funkcji w zarządzie spółki chroni przed ewentualną odpowiedzialnością?

V. Wina jako przesłanka odpowiedzialności. Postacie winy oraz domniemania.

 • Wina umyślna
 • Wina nieumyślna (niedbalstwo)
 • Czy powód zawsze musi wykazać winę pozwanego?

VI. Przedawnienie roszczenia.

 • Od kiedy należy liczyć bieg terminu przedawnienia?
 • Czy rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia zawsze jest zbieżne z chwilą wymagalności roszczenia?
 • Przedawnienie roszczenia spółki a odpowiedzialność członków zarządu
 • Odsetki

VII. Odpowiedzialność karna

 • Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (wybrane zagadnienia)
 • Najczęstsze przypadki odpowiedzialności karnoskarbowej
 • Przepisy karne Kodeksu spółek handlowych
 • Odpowiedzialność z ustawy o rachunkowości

adwokat Bartosz Stelmach

Ekspert z zakresu sporów korporacyjnych oraz prawa nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych oraz przy negocjowaniu kontraktów handlowych. Zajmuje się doradztwem w obszarze strategicznego planowania nowych struktur korporacyjnych lub ich restrukturyzacji. Prowadził między innymi szkolenia pod auspicjami Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie oraz Krakowskiej Izby Adwokackiej (zajęcia dla aplikantów adwokackich).

Rekomendowany arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Stały mediator z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą roszczeniom uzupełniającym roszczenie windykacyjne właściciela. Prowadzi zajęcia z prawa wekslowego i czekowego dla studentów WPiA UJ na kierunku prawo.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek oraz publikacji na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Prelegent na konferencjach naukowych. W pracy zawodowej posługuje się również językiem angielskim.

Prowadzi dwa blogi: http://privatelawexpert.blogspot.com i http://stelmach.eu/blog/

Brak

6 h, w tym dwie przerwy - kawowa (15 min), lunch (30 min)

Nauka czytania ksiąg wieczystych

 

Celem szkolenia jest przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń, które umożliwią dogłębną analizę treści księgi wieczystej osobie nie posiadającej wykształcenia prawniczego. Warsztaty będą skupiać się głównie na kwestiach związanych z ryzykiem jakie mogą nieść poszczególne wpisy w KW, lub ich brak.

a) pośrednicy obrotu nieruchomościami;

b) deweloperzy;

c) zarządcy nieruchomościami;

d) brokerzy ubezpieczeniowi;

e) inwestorzy na rynkach nieruchomości

I. Krótka charakterystyka rodzajów nieruchomości lub ograniczonych praw rzeczowych, dla których prowadzone są księgi wieczyste

 • Nieruchomość gruntowa
 • Nieruchomość budynkowa
 • Nieruchomość lokalowa
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

II. Omówienie struktury księgi wieczystej (poszczególne działy)

 • Wpisy w księdze wieczystej
 • Konstytutywne
 • Deklaratoryjne

 III. Działanie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych

 IV. Wskazówki w kwestii odczytywania stanu prawnego nieruchomości z treści księgi wieczystej (przykładowe kwestie poniżej)

 • Obciążenie nieruchomości (np. służebności, hipoteka)
 • Wpisy ostrzeżeń
 • Informacja o postępowaniu egzekucyjnym
 • Prawa związane
 • Gdzie w treści KW znaleźć informację o „księdze matce”

adwokat Bartosz Stelmach

Ekspert z zakresu sporów korporacyjnych oraz prawa nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych oraz przy negocjowaniu kontraktów handlowych. Zajmuje się doradztwem w obszarze strategicznego planowania nowych struktur korporacyjnych lub ich restrukturyzacji. Prowadził między innymi szkolenia pod auspicjami Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie oraz Krakowskiej Izby Adwokackiej (zajęcia dla aplikantów adwokackich).

Rekomendowany arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Stały mediator z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą roszczeniom uzupełniającym roszczenie windykacyjne właściciela. Prowadzi zajęcia z prawa wekslowego i czekowego dla studentów WPiA UJ na kierunku prawo.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek oraz publikacji na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Prelegent na konferencjach naukowych. W pracy zawodowej posługuje się również językiem angielskim.

Prowadzi dwa blogi: http://privatelawexpert.blogspot.com i http://stelmach.eu/blog/

Brak

4 h, w tym jedna przerwa 30 min

Rozwój przedsiębiorcy a zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej

 

Celem szkolenia jest przedstawienie przedsiębiorcom (głównie osobom fizycznym) możliwości zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnik szkolenia zostanie wyposażony w wiedzę, która pozwoli mu dostosować nadbudowę prawną prowadzonego biznesu do tempa jego rozwoju.

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

b) wspólnicy spółek cywilnych

I. Potrzeba umowy majątkowej małżeńskiej

 • Rozdzielność majątkowa
 • Odpowiedzialność z majątku przedsiębiorstwa
 • Skuteczność umowy majątkowej małżeńskiej

II. Spółka cywilna

 • Co nam daje i jakie rodzi ryzyko?
 • Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej
 • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

 III. Oddział prowadzonej działalności gospodarczej

 IV. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

 • Etapy przekształcenia
 • Odpowiedzialność przekształconego przedsiębiorcy

adwokat Bartosz Stelmach

Ekspert z zakresu sporów korporacyjnych oraz prawa nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych oraz przy negocjowaniu kontraktów handlowych. Zajmuje się doradztwem w obszarze strategicznego planowania nowych struktur korporacyjnych lub ich restrukturyzacji. Prowadził między innymi szkolenia pod auspicjami Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie oraz Krakowskiej Izby Adwokackiej (zajęcia dla aplikantów adwokackich).

Rekomendowany arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Stały mediator z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Studia prawnicze ukończył z wynikiem bardzo dobrym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą roszczeniom uzupełniającym roszczenie windykacyjne właściciela. Prowadzi zajęcia z prawa wekslowego i czekowego dla studentów WPiA UJ na kierunku prawo.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i prawa spółek oraz publikacji na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Prelegent na konferencjach naukowych. W pracy zawodowej posługuje się również językiem angielskim.

Prowadzi dwa blogi: http://privatelawexpert.blogspot.com i http://stelmach.eu/blog/

Brak

4 h, w tym jedna przerwa 30 min

Umowy handlowe

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień oraz problemów związanych z trybem, formą, treścią oraz wykonywaniem umów występujących w obrocie gospodarczym.

Adresaci szkolenia:

• przedsiębiorcy,

• osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za zawieranie i wykonywanie umów.

1. Rodzaje umów

2. Czynności poprzedzające zawarcie umowy

3. Tryb zawierania umów

4. Zasady reprezentacji podmiotów

5. Formy zawierania umów

6. Treść umów – omówienie najpopularniejszych umów na konkretnych przykładach i wzorach

7. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy

8. Przedawnienie roszczeń wynikających z umów

Joanna Bazan

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów prawniczych udzielając pomocy prawnej w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, a następnie świadcząc usługi na rzecz kilku kancelarii prawnych w Rzeszowie jako aplikant radcowski i radca prawny. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię prawną.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego (cywilnego, handlowego). Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Ekspert w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań w przedmiocie udzielania zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców, jak również stowarzyszeń i fundacji, obejmując swoją obsługą całość zagadnień prawnych występujących w działalności klienta. Prowadzi liczne procesy sądowe o charakterze cywilnym i gospodarczym, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Od kilku lat doradca i trener z zakresu prawa dla przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych.

Ceniona za wiedzę teoretyczną popartą bogatą praktyką, dogłębną analizę tematów oraz ogromny profesjonalizm.

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim na poziomie bardzo dobrym.

Tomasz Bazan

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Od 2013 r. członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Oprócz prowadzonej od 2008 roku działalności w formie kancelarii prawnej świadczy również bezpłatne porady prawne dla osób najuboższych, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych usług prawnych.

Od kilku lat doradca i trener z zakresu prawa dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

W swojej pracy kieruje się dewizą świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasad etyki radcy prawnego.

Brak

Zabezpieczenia zapłaty należności w relacjach z kontrahentami

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień oraz problemów związanych ze stosowaniem zabezpieczeń mających na celu zwiększenie możliwości odzyskania należności pieniężnych od kontrahentów.

Adresaci szkolenia:

• przedsiębiorcy,

• osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za windykację należności,

• pracownicy działów księgowych oraz przedstawiciele handlowi.

1. Podstawowe zasady związane z nawiązaniem współpracy z kontrahentem

2. Badanie wiarygodności kontrahenta

3. Zasady postępowania w trakcie współpracy handlowej z kontrahentem, mające na celu wzmocnienie pozycji przedsiębiorcy w przypadku ewentualnego sporu o zapłatę

4. Podstawowe formy zabezpieczenia roszczeń – omówienie rodzajów zabezpieczeń na konkretnych przykładach i wzorach

Joanna Bazan

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów prawniczych udzielając pomocy prawnej w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, a następnie świadcząc usługi na rzecz kilku kancelarii prawnych w Rzeszowie jako aplikant radcowski i radca prawny. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię prawną.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego (cywilnego, handlowego). Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Ekspert w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań w przedmiocie udzielania zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców, jak również stowarzyszeń i fundacji, obejmując swoją obsługą całość zagadnień prawnych występujących w działalności klienta. Prowadzi liczne procesy sądowe o charakterze cywilnym i gospodarczym, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Od kilku lat doradca i trener z zakresu prawa dla przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych.

Ceniona za wiedzę teoretyczną popartą bogatą praktyką, dogłębną analizę tematów oraz ogromny profesjonalizm.

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim na poziomie bardzo dobrym.

Tomasz Bazan

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Od 2013 r. członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Oprócz prowadzonej od 2008 roku działalności w formie kancelarii prawnej świadczy również bezpłatne porady prawne dla osób najuboższych, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych usług prawnych.

Od kilku lat doradca i trener z zakresu prawa dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

W swojej pracy kieruje się dewizą świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasad etyki radcy prawnego.

Brak

Jak zostać przedsiębiorcą

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz omówienie zasad jej prowadzenia na konkretnych przykładach.

Adresaci szkolenia:

• osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą,

• przedsiębiorcy chcący poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zasad związanych z prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej,

• przedsiębiorcy, którzy rozważają zmianę formy prowadzonej działalności gospodarczej,

• członkowie zarządów, rad nadzorczych, wspólnicy spółek.

1. Pojęcie przedsiębiorcy oraz działalności gospodarczej

2. Funkcjonowanie spółek handlowych w obrocie gospodarczym, w tym w szczególności:

• typy spółek oraz ich ogólna charakterystyka
• założenie i rejestracja spółki
• zasady reprezentacji spółki
• odpowiedzialność za zobowiązania spółki
• obowiązki członków organów spółki oraz jej wspólników

3. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej

Joanna Bazan

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów prawniczych udzielając pomocy prawnej w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, a następnie świadcząc usługi na rzecz kilku kancelarii prawnych w Rzeszowie jako aplikant radcowski i radca prawny. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię prawną.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego (cywilnego, handlowego). Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Ekspert w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań w przedmiocie udzielania zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców, jak również stowarzyszeń i fundacji, obejmując swoją obsługą całość zagadnień prawnych występujących w działalności klienta. Prowadzi liczne procesy sądowe o charakterze cywilnym i gospodarczym, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Od kilku lat doradca i trener z zakresu prawa dla przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych.

Ceniona za wiedzę teoretyczną popartą bogatą praktyką, dogłębną analizę tematów oraz ogromny profesjonalizm.

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim na poziomie bardzo dobrym.

Tomasz Bazan

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Od 2013 r. członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Oprócz prowadzonej od 2008 roku działalności w formie kancelarii prawnej świadczy również bezpłatne porady prawne dla osób najuboższych, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych usług prawnych.

Od kilku lat doradca i trener z zakresu prawa dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

W swojej pracy kieruje się dewizą świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasad etyki radcy prawnego.

Brak

Prawa konsumenta – obsługa reklamacji

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z obowiązkami przedsiębiorców w stosunku do konsumentów, wynikających z dokonywanej sprzedaży towarów. W szczególności w trakcie szkolenia zostaną przedstawione praktyczne aspekty obsługi reklamacji.

Adresaci szkolenia:

• osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za obsługę zgłoszeń reklamacyjnych,

• sprzedawcy,

• osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za obsługę składanych zamówień i kontakt z klientami.

1. Definicja konsumenta

2. Rękojmia a gwarancja

3. Prawa i obowiązki konsumenta związane z wadami towaru

4. Zasady rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

5. Ustawa o prawach konsumenta:

• sprzedaż na odległość
• umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa
• prawo odstąpienia od umowy

Joanna Bazan

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów prawniczych udzielając pomocy prawnej w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, a następnie świadcząc usługi na rzecz kilku kancelarii prawnych w Rzeszowie jako aplikant radcowski i radca prawny. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię prawną.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego (cywilnego, handlowego). Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Ekspert w zakresie kontroli i oceny dokumentacji postępowań w przedmiocie udzielania zamówień współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Prowadzi stałą obsługę prawną spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców, jak również stowarzyszeń i fundacji, obejmując swoją obsługą całość zagadnień prawnych występujących w działalności klienta. Prowadzi liczne procesy sądowe o charakterze cywilnym i gospodarczym, reprezentując klientów przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym.

Od kilku lat doradca i trener z zakresu prawa dla przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz organizacji pozarządowych.

Ceniona za wiedzę teoretyczną popartą bogatą praktyką, dogłębną analizę tematów oraz ogromny profesjonalizm.

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim na poziomie bardzo dobrym.

Tomasz Bazan

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Od 2013 r. członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Oprócz prowadzonej od 2008 roku działalności w formie kancelarii prawnej świadczy również bezpłatne porady prawne dla osób najuboższych, których nie stać na skorzystanie z odpłatnych usług prawnych.

Od kilku lat doradca i trener z zakresu prawa dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw.

W swojej pracy kieruje się dewizą świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasad etyki radcy prawnego.

Brak

7Nowoczesny marketing w Internecie

Budowanie silnej marki

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą z zakresu marketingu i Public Relations oraz technikami budowania pozytywnego wizerunku marki.

Uczestnicy szkolenia:

• szefowie i właściciele firm pragnący wzmocnić pozycję firmy na rynku poprzez stworzenie i wdrożenie skutecznej strategii marketingowej.

• pracownicy działów: marketingu, sprzedaży, trade marketingu, którzy są, będą lub mogą być zaangażowani w tworzenie i wdrażanie strategii marketingowej.

• inne osoby, które pragną zrozumieć i stosować skuteczny marketing internetowy.

1. Podstawy e-PR i media relations

2. Skuteczna komunikacja w organizacji oraz w kontaktach z Klientami/ Partnerami

3. Marketing zintegrowany w służbie wizerunku

4. Kreatywność w PR i Marketingu

5. Media społecznościowe – być, albo nie być

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB), wieloletnie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych, pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, ukończony kurs reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification), trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu), współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.

Anna Zybura

Specjalistka ds. marketingu internetowego, w szczególności buzz marketingu oraz monitoringu marek w Internecie. Z wykształcenia ekonomistka, po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od sześciu lat związana z Fabryką e-biznesu, gdzie z sukcesem realizuje kampanie dla klientów z branż: finanse, budownictwo, FMCG, motoryzacja, farmaceutyki, edukacja. Autorka specjalistycznych artykułów, prelegentka konferencji branżowych, prowadzi oraz organizuje szkolenia marketingowe. Uważa, że rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a tylko cuda zajmują trochę więcej czasu. Prywatnie zapalona miłośniczka dobrej kuchni. Jej motto życiowe brzmi: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc, aby się podniósł”.

Michał Weryński

Specjalista ds. mediów społecznościowych, reklamy i marketingu internetowego. Autor specjalistycznych artykułów. Jego publikacje pojawiały się między innymi w serwisach branżowych jak „Brief”, „Marketingowiec” czy „Nowoczesna Firma”. Członek grupy eksperckiej „Serwisy społecznościowe i WoMM” w IAB Polska. Pracował przy promocji takich marek jak Stiga, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy HTC. Prelegent licznych konferencji marketingowych. Prywatnie zapalony fan nowinek technologicznych i dobrej kuchni.

Brak

Skuteczne strategie marketingowe

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze metodami budowania strategii marketingowych i komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału marketingu internetowego oraz jego łączenia z innymi działaniami marketingowymi.

Szkolenie skierowane jest do:

• właścicieli firm,

• osób odpowiedzialnych za reklamę i marketing internetowy firm,

• pracowników agencji reklamowych,

• wszystkich osób zainteresowanych nowymi technikami promocji.

1. Czy potrzebuję strategii?

2. Rola analizy strategicznej w kreacji marki

3. Elementy strategii

4. Wdrażanie skutecznej strategii marketingowej w codziennych działaniach marki

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Brak

Marketing w Internecie

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami marketingu w Internecie, w tym omówienie narzędzi oraz koncepcji ich wykorzystania w kontekście określonych celów marketingowych.

Szkolenie skierowane do:

• osób zajmujących się reklamą i promocją firmy w Internecie

• menedżerów, specjalistów i pracowników działów marketingu, sprzedaży i PR

• osób zarządzających treściami serwisów www

• koordynatorów działań w Internecie, prowadzących kampanie e-marketingowe

1. Marketing w Internecie – wprowadzenie

2. Performance marketing

3. Content marketing

4. Media społecznościowe

5. Planowanie kampanii zintegrowanych oraz akcji specjalnych

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB), wieloletnie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych, pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, ukończony kurs reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification), trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu), współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.

Anna Zybura

Specjalistka ds. marketingu internetowego, w szczególności buzz marketingu oraz monitoringu marek w Internecie. Z wykształcenia ekonomistka, po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od sześciu lat związana z Fabryką e-biznesu, gdzie z sukcesem realizuje kampanie dla klientów z branż: finanse, budownictwo, FMCG, motoryzacja, farmaceutyki, edukacja. Autorka specjalistycznych artykułów, prelegentka konferencji branżowych, prowadzi oraz organizuje szkolenia marketingowe. Uważa, że rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a tylko cuda zajmują trochę więcej czasu. Prywatnie zapalona miłośniczka dobrej kuchni. Jej motto życiowe brzmi: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc, aby się podniósł”.

Michał Weryński

Specjalista ds. mediów społecznościowych, reklamy i marketingu internetowego. Autor specjalistycznych artykułów. Jego publikacje pojawiały się między innymi w serwisach branżowych jak „Brief”, „Marketingowiec” czy „Nowoczesna Firma”. Członek grupy eksperckiej „Serwisy społecznościowe i WoMM” w IAB Polska. Pracował przy promocji takich marek jak Stiga, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy HTC. Prelegent licznych konferencji marketingowych. Prywatnie zapalony fan nowinek technologicznych i dobrej kuchni.

Brak

Tworzenie angażującej treści

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności pozwalające na przygotowanie treści na potrzeby zróżnicowanych narzędzi internetowych.

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za planowanie oraz opracowanie treści publikowanych za pośrednictwem kanałów internetowych.

1. Percepcja treści w Internecie

2. Rodzaje treści

3. Język i techniczne aspekty przygotowania treści w kontekście wybranych narzędzi komunikacyjnych

4. Inspiracja i dostępność źródeł

5. Najczęstsze problemy związane z dostępnością publikowanych treści

Anna Zybura

Specjalistka ds. marketingu internetowego, w szczególności buzz marketingu oraz monitoringu marek w Internecie. Z wykształcenia ekonomistka, po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od sześciu lat związana z Fabryką e-biznesu, gdzie z sukcesem realizuje kampanie dla klientów z branż: finanse, budownictwo, FMCG, motoryzacja, farmaceutyki, edukacja. Autorka specjalistycznych artykułów, prelegentka konferencji branżowych, prowadzi oraz organizuje szkolenia marketingowe. Uważa, że rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a tylko cuda zajmują trochę więcej czasu. Prywatnie zapalona miłośniczka dobrej kuchni. Jej motto życiowe brzmi: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc, aby się podniósł”.

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Brak

Techniki sprzedażowe w Internecie

Uczestnicy szkolenia poznają metody planowania i realizacji działań sprzedażowych.

Szkolenie skierowane do:

• menagerów

• pracowników działów marketingu i działów sprzedaży

• osób, którym zależy na poznaniu bądź doskonaleniu umiejętności sprzedażowych w Internecie

• koordynatorów działań w Internecie, prowadzących kampanie e-marketingowe

1. Definiowanie celów sprzedażowych

2. Przygotowanie do kampanii

3. Sprzedaż w e-commerce

4. Lead generation

5. Systemy CRM

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB), wieloletnie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych, pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, ukończony kurs reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification), trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu), współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Brak

Programy lojalnościowe

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu słuchacze będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowywania i realizacji programów lojalnościowych.

Adresaci szkolenia:

• menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za budowanie relacji z klientami

• osoby nadzorujące budowanie, wdrożenie i zarządzanie programami lojalnościowymi

• wszystkie osoby zainteresowane tematyką programów lojalnościowych

1. Poznanie zasad funkcjonowania nowoczesnych programów lojalnościowych

2. Praktyka tworzenia programu lojalnościowego

3. Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania programem

4. Budżetowanie i określanie kosztów programu

5. Organizacja i logistyka programów lojalnościowych

6. Mierzenie rentowności programów lojalnościowych

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Anna Zybura

Specjalistka ds. marketingu internetowego, w szczególności buzz marketingu oraz monitoringu marek w Internecie. Z wykształcenia ekonomistka, po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od sześciu lat związana z Fabryką e-biznesu, gdzie z sukcesem realizuje kampanie dla klientów z branż: finanse, budownictwo, FMCG, motoryzacja, farmaceutyki, edukacja. Autorka specjalistycznych artykułów, prelegentka konferencji branżowych, prowadzi oraz organizuje szkolenia marketingowe. Uważa, że rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a tylko cuda zajmują trochę więcej czasu. Prywatnie zapalona miłośniczka dobrej kuchni. Jej motto życiowe brzmi: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc, aby się podniósł”.

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB), wieloletnie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych, pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, ukończony kurs reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification), trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu), współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.

Brak

8Sprzedaż w Internecie

Techniki sprzedażowe w Internecie

Uczestnicy szkolenia poznają metody planowania i realizacji działań sprzedażowych.

Szkolenie skierowane jest do:

• menagerów

• pracowników działów marketingu i działów sprzedaży

• osób, którym zależy na poznaniu bądź doskonaleniu umiejętności sprzedażowych w Internecie

1. Definiowanie celów sprzedażowych

2. Przygotowanie do kampanii

3. Sprzedaż w e-commerce

4. Lead generation

5. Marketing i sprzedaż – kluczowe obszary współpracy

6. Systemy CRM

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Anna Zybura

Specjalistka ds. marketingu internetowego, w szczególności buzz marketingu oraz monitoringu marek w Internecie. Z wykształcenia ekonomistka, po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od sześciu lat związana z Fabryką e-biznesu, gdzie z sukcesem realizuje kampanie dla klientów z branż: finanse, budownictwo, FMCG, motoryzacja, farmaceutyki, edukacja. Autorka specjalistycznych artykułów, prelegentka konferencji branżowych, prowadzi oraz organizuje szkolenia marketingowe. Uważa, że rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a tylko cuda zajmują trochę więcej czasu. Prywatnie zapalona miłośniczka dobrej kuchni. Jej motto życiowe brzmi: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc, aby się podniósł”.

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB), wieloletnie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych, pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, ukończony kurs reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification), trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu), współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.

Brak

Obsługa klienta

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat m.in. podstawowych zasad profesjonalnej obsługi klienta, budowania prawidłowych relacji z klientem czy rozwiązywania sytuacji trudnych w kontaktach z klientami.

Uczestnicy szkolenia:

• handlowcy

• pracownicy działu obsługi klienta i działu sprzedaży

• wszystkie osoby zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi klienta

1. Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta

2. Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem

3. Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem

4. Sprzedaż i obsługa klienta a rozpoznawanie jego potrzeb

5. Trudne sytuacje w kontaktach z klientami

6. Zarządzanie relacjami CRM

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB), wieloletnie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych, pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, ukończony kurs reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification), trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu), współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Michał Weryński

Specjalista ds. mediów społecznościowych, reklamy i marketingu internetowego. Autor specjalistycznych artykułów. Jego publikacje pojawiały się między innymi w serwisach branżowych jak „Brief”, „Marketingowiec” czy „Nowoczesna Firma”. Członek grupy eksperckiej „Serwisy społecznościowe i WoMM” w IAB Polska. Pracował przy promocji takich marek jak Stiga, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy HTC. Prelegent licznych konferencji marketingowych. Prywatnie zapalony fan nowinek technologicznych i dobrej kuchni.

Brak

Programy lojalnościowe

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu słuchacze będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowywania i realizacji programów lojalnościowych.

Uczestnicy szkolenia:

• menedżerowie i specjaliści odpowiedzialni za budowanie relacji z klientami

• osoby nadzorujące budowanie, wdrożenie i zarządzanie programami lojalnościowymi

• wszystkie osoby zainteresowane tematyką programów lojalnościowych

1. Poznanie zasad funkcjonowania nowoczesnych programów lojalnościowych

2. Praktyka tworzenia programu lojalnościowego

3. Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania programem

4. Budżetowanie i określanie kosztów programu

5. Organizacja i logistyka programów lojalnościowych

6. Mierzenie rentowności programów lojalnościowych

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Anna Zybura

Specjalistka ds. marketingu internetowego, w szczególności buzz marketingu oraz monitoringu marek w Internecie. Z wykształcenia ekonomistka, po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od sześciu lat związana z Fabryką e-biznesu, gdzie z sukcesem realizuje kampanie dla klientów z branż: finanse, budownictwo, FMCG, motoryzacja, farmaceutyki, edukacja. Autorka specjalistycznych artykułów, prelegentka konferencji branżowych, prowadzi oraz organizuje szkolenia marketingowe. Uważa, że rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a tylko cuda zajmują trochę więcej czasu. Prywatnie zapalona miłośniczka dobrej kuchni. Jej motto życiowe brzmi: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc, aby się podniósł”.

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB), wieloletnie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych, pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, ukończony kurs reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification), trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu), współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.

Brak

Budowanie relacji B2B

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestnika w aktualną wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej i budowania relacji.

Szkolenie przeznaczone dla:

• menedżerów zespołów handlowych

• kierowników projektów

• menedżerów średniego szczebla

1. Definiowanie potrzeb klienta w relacji B2B

2. Gry stosowane przez klientów i obrona przed manipulacją

3. Systemy CRM

Marcin Zaborowski

E-marketer z zamiłowania. Współzałożyciel agencji Fabryka e-biznesu, związany z branżą blisko 10 lat. Przez 2 lata ekspert w grupach roboczych „Marketing Interaktywny” oraz „Social Media” IAB Polska. Autor wielu publikacji marketingowych oraz prelegent na imprezach marketingowych (IAB Showcase, Internet Beta itp.). Dla złapania oddechu prowadzi zajęcia dydaktycznie na WSIiZ Rzeszów.

Oprócz działań marketingowych fascynuje się startupami, współtworzył m.in. Ślubowisko.pl, Tylkosprzedam.pl czy sieć Aniołów Biznesu WSAB. Wielokrotnie organizował barcampy.

Co pół roku regularnie zmienia hobby: od kolekcjonowania niszowych perfum, po projektowanie napędów do bram garażowych.

Maciej Zagórowski

Współzałożyciel i Dyrektor Interaktywny agencji Fabryka e-biznesu (FEB), wieloletnie doświadczenie w kreowaniu analiz i strategii marketingowych, pasjonat efektywnościowych narzędzi marketingowych, ukończony kurs reklamy w wyszukiwarkach Google AdWords na poziomie zaawansowanym (oficjalny certyfikat Google AdWords Individual Qualification), trener z zakresu e-biznesu oraz performance marketingu (m.in. w ramach Wschodniej Sieci Aniołów Biznesu), współpracuje z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, jednostkami publicznymi oraz organizacjami otoczenia biznesu.

Anna Zybura

Specjalistka ds. marketingu internetowego, w szczególności buzz marketingu oraz monitoringu marek w Internecie. Z wykształcenia ekonomistka, po studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Od sześciu lat związana z Fabryką e-biznesu, gdzie z sukcesem realizuje kampanie dla klientów z branż: finanse, budownictwo, FMCG, motoryzacja, farmaceutyki, edukacja. Autorka specjalistycznych artykułów, prelegentka konferencji branżowych, prowadzi oraz organizuje szkolenia marketingowe. Uważa, że rzeczy niemożliwe załatwia się od ręki, a tylko cuda zajmują trochę więcej czasu. Prywatnie zapalona miłośniczka dobrej kuchni. Jej motto życiowe brzmi: „Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, gdy chce mu pomóc, aby się podniósł”.

Michał Weryński

Specjalista ds. mediów społecznościowych, reklamy i marketingu internetowego. Autor specjalistycznych artykułów. Jego publikacje pojawiały się między innymi w serwisach branżowych jak „Brief”, „Marketingowiec” czy „Nowoczesna Firma”. Członek grupy eksperckiej „Serwisy społecznościowe i WoMM” w IAB Polska. Pracował przy promocji takich marek jak Stiga, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy HTC. Prelegent licznych konferencji marketingowych. Prywatnie zapalony fan nowinek technologicznych i dobrej kuchni.

Konrad Róg

Z wykształcenia dziennikarz, ukończył 3-letnie studia licencjackie na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zainteresowania sztuką marketingu i komunikacji zaowocowały wyborem specjalności Reklama i Public Relations. Kontynuując edukację drugiego stopnia zdecydował się na dalszą specjalizację w kierunku nowych mediów. Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie realizując specjalność Marketing Interaktywny.

Zdobywał doświadczenie w rzeszowskiej agencji PR Exacto oraz w Fabryce e-biznesu, gdzie nadal rozwija swoje kompetencje z zakresu komunikacji marketingowej. Brał udział w organizacji kolejnych edycji ogólnopolskiej konferencji branży internetowej - Internet Beta (2011-2013). Zdobyte umiejętności i doświadczenia dzielił z uczestnikami szkoleń marketingowych przeznaczonych dla studentów i przedsiębiorców.

Brak

9Szkolenia gastronomiczne i hotelarskie

Kelner - I i II stopnia

Szkolenie z certyfikatami jedynego w Polsce zatwierdzonego przez Ministerstwo Stowarzyszenia Zawodowego do stopnia mistrzowskiego włącznie.

Celem szkolenia jest doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i perfekcyjnej obsługi kelnerskiej konsumenta. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik nabędzie umiejętności:

• wyposażenia i obsługi sprzętu kelnerskiego,
• przygotowana sali konsumpcyjnej,
• obsługiwania, serwowania potraw,
• przygotowania potraw w obecności konsumenta,
• serwowania napojów alkoholowych i bezalkoholowych,
• organizacji przyjęć okolicznościowych,
• obsługi gości hotelowych,
• wystawiania rachunków.

Szkolenie adresowane jest do osób zamierzających rozpocząć pracę w branży gastronomicznej na stanowisku kelnera, a także dla osób chętnych uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie.

1. Organizacja zakładów gastronomicznych

2. Organizacja pracy na stanowisku kelnera

3. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi

4. Organizacja i technika obsługi konsumenta

5. Obsługa cateringu i room service

6. Mini kurs sommelierski

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Do kursu II stopnia minimum 3 lata pracy i ukończony kurs I stopnia

Kelner - efektywna sprzedaż w restauracji

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami psychologii sprzedaży w pracy kelnera. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie sugestywnej sprzedaży potraw serwowanych przez restaurację.

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe jako kelner oraz pragnących rozwinąć umiejętności sugestywnej sprzedaży.

1. Psychologia sprzedaży

2. Rozpoznanie potrzeb kulinarnych gości

3. Umiejętne doradzanie

4. Sprzedaż sugestywna potraw serwowanych przez lokal

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Brak

Kelner - serwis a' la carte i obsługa bankietowa

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi kelnerskiej a' la carte i bankietowej. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności przygotowania sali na przyjęcia, obsługi gości i serwowania potraw, organizacji przyjęć oraz prawidłowego serwisu wina.

Szkolenie adresowane jest do absolwentów szkół hotelarsko-gastronomicznych, posiadających pierwsze doświadczenia jako kelner jak również do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

1. Przygotowanie stanowiska pracy

2. Wizerunek kelnera podstawą wizerunku restauracji

3. Zasady prawidłowej obsługi gości

4. Aranżacja sali, organizacja i przygotowanie przyjęć

5. Dostosowanie serwisów do przyjęć

6. Prawidłowy serwis wina

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Brak

Barman - I i II stopnia

Szkolenie od poziomu pomocy barowej do master na standardach międzynarodowych z certyfikatami International Bartenders Association.

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników w obszarze profesjonalnych umiejętności barmańskich. Uczestniczący w szkoleniu zdobędą wiedzę i nabędą umiejętności w zakresie sporządzania napojów mieszanych oraz profesjonalnej obsługi gości i skutecznej sprzedaży sugestywnej.

Szkolenie adresowane jest do absolwentów szkół hotelarsko-gastronomicznych, jak również do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

1. Kultura pracy barmana

2. Barman – kwalifikacje i obowiązki

3. Organizacja i działalność cocktail-barów

4. Bar – aranżacje, wyposażenie, sprzęt

5. Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych

6. Technika produkcji napojów mieszanych

7. Sztuka przyciągania gości

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Do kursu II stopnia minimum 3 lata pracy za barem i ukończony kurs I stopnia

Barista - I i II stopnia

Szkolenie II stopnia z certyfikacją i osobnym egzaminem.

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej obsługi gości jako barista. W wyniku uczestnictwa w szkoleniu uczestnik nabędzie umiejętności przyrządzania kawy oraz napojów na jej bazie.

Szkolenie adresowane jest do absolwentów szkół hotelarsko-gastronomicznych, jak również do osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.

1. Rejony uprawy kawy, odmiany i metody przetwarzania

2. Sposoby przyrządzania kawy i zasady serwowania napojów gorących

3. Metody przyrządzania espresso

4. Przyrządzanie kaw mlecznych i deserowych

5. Sztuka Latte art

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Do kursu II stopnia minimum 3 lata pracy w zawodzie kelnera/barmana/baristy i ukończony kurs I stopnia

Sommelier wina i wody - I i II stopnia

Szkolenie z międzynarodowym egzaminem stowarzyszenia zawodowego na apelacji włoskiej lub francuskiej

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej obsługi gości jako sommelier. Uczestnik szkolenia nabędzie szerokiej wiedzy z zakresu winiarstwa oraz umiejętności wyboru i serwisu wody i wina w restauracjach.

Szkolenie skierowane jest do miłośników wina oraz wszystkich zainteresowanych pracą jako sommelier.

1. Omówienie regionów i szczepów winiarskich

2. Rozumienie etykiet win

3. Kalibracja smaków i aromatów

4. Dobór wody i wina do potraw

5. Dobór kieliszków i karafek

6. Układanie karty win, zarządzanie piwniczką, współpraca z importerami

7. Standardy pracy sommeliera

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Do kursu II stopnia minimum 3 lata pracy w zawodzie kelnera/barmana/sommeliera i ukończony kurs I stopnia

Sommelier - skuteczna sprzedaż wina

Celem szkolenia jest zapoznanie z zagadnieniami psychologii sprzedaży w pracy sommeliera. Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzy w zakresie doboru wina do potraw oraz umiejętności sugestywnej sprzedaży wina.

Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w branży sommelierskiej pragnących rozwinąć swoje umiejętności sprzedażowe.

1. Czynniki wpływające na jakość i cenę wina

2. Analiza i ocena podstawowych typów win

3. Dobór wina do smaków potraw

4. Zasady komunikacji nastawionej na zadowolenie gości

5. Sztuka sugestywnej sprzedaży wina

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Doświadczenie w pracy jako sommelier

Szkolenia kucharskie z kuchni międzynarodowej i regionalnych

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką wybranego rodzaju kuchni międzynarodowej lub regionalnej:

• śródziemnomorska,
• staropolska,
• śląska,
• karpacka,
• ukraińska,
• czeska,
• japońska - sushi.

Szkolenie skierowane jest do osób pragnących nabyć lub rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przygotowywania potraw z wybranego rodzaju kuchni.

1. Organizacja pracy kucharza

2. Zasady BHP w kuchni

3. Obróbka produktów

4. Charakterystyka wybranego rodzaju kuchni

5. Sposób podawania potraw

6. Sporządzanie przystawek, dań głównych i deserów - warsztaty

Krystian Szymaniewicz

Mistrz Kuchni, Doradca gastronomiczny, Trener w Buona Akademia Italiana Rzeszów.

Swoją przygodę z kuchnią rozpoczął bardzo wcześnie – w młodym wieku wyjeżdżał do Włoch, gdzie spędzał czas pracując w restauracjach. W słonecznej Italii nauczył się prawdziwej kuchni włoskiej, a praca zmieniła się w pasję do gotowania. Doświadczenie w zdobytym zawodzie pozwoliło mu na otworzenie własnej restauracji Angolo Dell Pizza w Rzymie.

W 2010 roku przyjechał do Polski propagować ulubioną włoską kuchnię poprzez prowadzenie szkoleń w rzeszowskich restauracjach. Rzeszów stał się dla niego kolejnym rodzinnym miastem - tu otworzył swoją Pizzerię Sale & Pepe, która w 2012 r. zdobyła tytuł „Najpopularniejszej Pizzerii w Rzeszowie”. Zdobywane sukcesy przyniosły mu kolejne wyzwania. Jako Szef Kuchni w Restauracji Sapori Italiani stworzył nowe Menu, nakierowane głównie na kuchnię rzymską.

Jest autorem książki "Poradnik Restauratora”, gdzie udzielił niezbędnych porad jak prowadzić własną restaurację. Bazując na własnym Poradniku, przez 2 lata z sukcesem pełnił funkcję Szefa Kuchni w restauracji "Ristorante Sicilia" w Rzeszowie. Korzystając z wolnego wakacyjnego czasu wyjeżdża do Włoch, by móc dalej się rozwijać i szukać głębokich smaków kuchni śródziemnomorskiej.

Mistrz Kuchni Krystian Szymaniewicz posiada uprawnienia wykładowcy pozaszkolnych form kształcenia oraz instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Jest pomysłodawcą stworzenia Akademii Kulinarnej w Rzeszowie, w ramach której prowadzone są warsztaty kulinarne oparte zarówno na praktyce, jak i wiedzy teoretycznej. Prowadzi szkolenia dla osób, które chciałyby zdobywać wiedzę nie w formie szkolnej lecz zawodowej – uczestnicy szkoleń, zdając egzamin w Domu Rzemiosła uzyskują tytuł czeladniczy w zawodzie.

Doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej

Szkolenia cukiernicze dla kucharzy i adeptów

Celem szkolenia jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie lub nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania deserów, wypieków i wyrobów cukierniczych.

Szkolenie skierowane jest do osób z branży gastronomicznej pragnących nabyć lub rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności przygotowywania deserów, wypieków i wyrobów cukierniczych.

1. Organizacja pracy cukiernika

2. Przyrządy potrzebne do przygotowywania i dekorowania wyrobów cukierniczych

3. Sporządzanie kremów, mas i innych półproduktów cukierniczych

4. Sporządzanie wyrobów cukierniczych

5. Dekorowanie gotowych produktów cukierniczych

Krystian Szymaniewicz

Mistrz Kuchni, Doradca gastronomiczny, Trener w Buona Akademia Italiana Rzeszów.

Swoją przygodę z kuchnią rozpoczął bardzo wcześnie – w młodym wieku wyjeżdżał do Włoch, gdzie spędzał czas pracując w restauracjach. W słonecznej Italii nauczył się prawdziwej kuchni włoskiej, a praca zmieniła się w pasję do gotowania. Doświadczenie w zdobytym zawodzie pozwoliło mu na otworzenie własnej restauracji Angolo Dell Pizza w Rzymie.

W 2010 roku przyjechał do Polski propagować ulubioną włoską kuchnię poprzez prowadzenie szkoleń w rzeszowskich restauracjach. Rzeszów stał się dla niego kolejnym rodzinnym miastem - tu otworzył swoją Pizzerię Sale & Pepe, która w 2012 r. zdobyła tytuł „Najpopularniejszej Pizzerii w Rzeszowie”. Zdobywane sukcesy przyniosły mu kolejne wyzwania. Jako Szef Kuchni w Restauracji Sapori Italiani stworzył nowe Menu, nakierowane głównie na kuchnię rzymską.

Jest autorem książki "Poradnik Restauratora”, gdzie udzielił niezbędnych porad jak prowadzić własną restaurację. Bazując na własnym Poradniku, przez 2 lata z sukcesem pełnił funkcję Szefa Kuchni w restauracji "Ristorante Sicilia" w Rzeszowie. Korzystając z wolnego wakacyjnego czasu wyjeżdża do Włoch, by móc dalej się rozwijać i szukać głębokich smaków kuchni śródziemnomorskiej.

Mistrz Kuchni Krystian Szymaniewicz posiada uprawnienia wykładowcy pozaszkolnych form kształcenia oraz instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Jest pomysłodawcą stworzenia Akademii Kulinarnej w Rzeszowie, w ramach której prowadzone są warsztaty kulinarne oparte zarówno na praktyce, jak i wiedzy teoretycznej. Prowadzi szkolenia dla osób, które chciałyby zdobywać wiedzę nie w formie szkolnej lecz zawodowej – uczestnicy szkoleń, zdając egzamin w Domu Rzemiosła uzyskują tytuł czeladniczy w zawodzie.

Doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej

Szkolenia z carvingu dla kucharzy i adeptów

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu rzeźbienia motywów w owocach, warzywach i czekoladzie.

Szkolenie skierowane jest do osób z branży gastronomicznej pragnących nabyć umiejętności tworzenia kompozycji metodą carvingu.

1. Historia sztuki carvingu

2. Rodzaje narzędzi do carvingu

3. Rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach, warzywach i czekoladzie

4. Tworzenie kompozycji przestrzennych

5. Sposoby pielęgnacji i zabezpieczenia prac

Krystian Szymaniewicz

Mistrz Kuchni, Doradca gastronomiczny, Trener w Buona Akademia Italiana Rzeszów.

Swoją przygodę z kuchnią rozpoczął bardzo wcześnie – w młodym wieku wyjeżdżał do Włoch, gdzie spędzał czas pracując w restauracjach. W słonecznej Italii nauczył się prawdziwej kuchni włoskiej, a praca zmieniła się w pasję do gotowania. Doświadczenie w zdobytym zawodzie pozwoliło mu na otworzenie własnej restauracji Angolo Dell Pizza w Rzymie.

W 2010 roku przyjechał do Polski propagować ulubioną włoską kuchnię poprzez prowadzenie szkoleń w rzeszowskich restauracjach. Rzeszów stał się dla niego kolejnym rodzinnym miastem - tu otworzył swoją Pizzerię Sale & Pepe, która w 2012 r. zdobyła tytuł „Najpopularniejszej Pizzerii w Rzeszowie”. Zdobywane sukcesy przyniosły mu kolejne wyzwania. Jako Szef Kuchni w Restauracji Sapori Italiani stworzył nowe Menu, nakierowane głównie na kuchnię rzymską.

Jest autorem książki "Poradnik Restauratora”, gdzie udzielił niezbędnych porad jak prowadzić własną restaurację. Bazując na własnym Poradniku, przez 2 lata z sukcesem pełnił funkcję Szefa Kuchni w restauracji "Ristorante Sicilia" w Rzeszowie. Korzystając z wolnego wakacyjnego czasu wyjeżdża do Włoch, by móc dalej się rozwijać i szukać głębokich smaków kuchni śródziemnomorskiej.

Mistrz Kuchni Krystian Szymaniewicz posiada uprawnienia wykładowcy pozaszkolnych form kształcenia oraz instruktora praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Jest pomysłodawcą stworzenia Akademii Kulinarnej w Rzeszowie, w ramach której prowadzone są warsztaty kulinarne oparte zarówno na praktyce, jak i wiedzy teoretycznej. Prowadzi szkolenia dla osób, które chciałyby zdobywać wiedzę nie w formie szkolnej lecz zawodowej – uczestnicy szkoleń, zdając egzamin w Domu Rzemiosła uzyskują tytuł czeladniczy w zawodzie.

Doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej

Concierge Restauracyjny - serwis VIP w restauracjach

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej obsługi gości jako concierge restauracyjny. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności w zakresie opieki nad gośćmi oraz spełniania ich specjalnych życzeń.

Szkolenie adresowane jest do absolwentów szkół hotelarsko-gastronomicznych, posiadających doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej, pragnących nabyć kwalifikacje concierge'a restauracyjnego.

1. Rola concierge’a restauracyjnego

2. Warunki pracy concierge’a

3. Etyka zawodowa

4. Specyfika klienta VIP - specjalne życzenia i wymagania

5. Obsługa gości - usługi rezydencji, informacji turystycznej

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej

Manager - szkolenie sprzedażowo-rozwojowe/ coaching

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji sprzedażowych osób pracujących na stanowiskach managerskich w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Coaching ma na celu rozwój indywidualnych umiejętności służących podniesieniu efektywności pracy zespołu.

Szkolenie skierowane jest do managerów, specjalistów ds. sprzedaży i marketingu i pracowników działu sprzedaży z branży hotelarskiej i gastronomicznej.

1. Rozwój umiejętności sprzedażowych

2. Techniki radzenia sobie ze stresem

3. Pokonywanie ograniczających nawyków

4. Praca nad rozwojem indywidualnych umiejętności

5. Zarządzanie kompetencjami pracowników

6. Sposoby motywowania i wsparcia pracowników w pracy

Piotr Meisel

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończył ponadto kurs audytora wewnętrznego ISO 9000 oraz kurs wdrażania systemu HACCP.

Pan Piotr posiada wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej. Pełnił funkcje managerskie, a także zasiadał w zarządach obiektów hotelowych trzy- i czterogwiazdkowych. Obecnie jako Prezes Zarządu 4HC Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem obiektami hotelarskimi i doradztwem inwestycyjnym dla sektora HoReCa.

Doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej lub hotelarskiej jako pracownik działu sprzedaży

Manager - szkolenie sprzedażowo-narzędziowe/ budowanie ofert

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności sprzedażowych managerów z branży gastronomicznej i hotelarskiej. Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętności budowania relacji z klientem i tworzenia atrakcyjnych ofert.

Szkolenie skierowane jest do managerów, specjalistów ds. sprzedaży i marketingu i pracowników działu sprzedaży z branży hotelarskiej i gastronomicznej.

1. Strategie budowania relacji z klientem

2. Metody aktywnego pozyskiwania nowych klientów

3. Opracowywanie i wdrażanie działań marketingowych

4. Budowanie korzystnego wizerunku obiektu

5. Przygotowywanie ofert

Piotr Meisel

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończył ponadto kurs audytora wewnętrznego ISO 9000 oraz kurs wdrażania systemu HACCP.

Pan Piotr posiada wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej. Pełnił funkcje managerskie, a także zasiadał w zarządach obiektów hotelowych trzy- i czterogwiazdkowych. Obecnie jako Prezes Zarządu 4HC Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem obiektami hotelarskimi i doradztwem inwestycyjnym dla sektora HoReCa.

Doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej lub hotelarskiej jako pracownik działu sprzedaży

Efektywne zarządzanie gastronomią

Celem szkolenia jest szczegółowe zapoznanie z programami do wspomagania zarządzania gastronomią tj. SOGA, GASTRO POS i GASTRO CHEF. Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności praktycznego zarządzania i organizacji pracy poprzez wprowadzenie rozliczeń, efektywne wykorzystanie danych finansowych i statystycznych do prawidłowego funkcjonowania lokalu gastronomicznego.

Szkolenie adresowane jest do managerów oraz specjalistów ds. sprzedaży i marketingu z branży gastronomicznej.

1. Zarządzanie i organizacja pracy serwisu gastronomicznego

2. Zarządzanie i organizacja pracy zaplecza produkcji

3. Metodyka prowadzenia rozliczeń gastronomicznych

4. Zapobieganie nadużyciom

5. Analizowanie danych finansowych i statystycznych

6. Warsztaty z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych

Piotr Meisel

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończył ponadto kurs audytora wewnętrznego ISO 9000 oraz kurs wdrażania systemu HACCP.

Pan Piotr posiada wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej. Pełnił funkcje managerskie, a także zasiadał w zarządach obiektów hotelowych trzy- i czterogwiazdkowych. Obecnie jako Prezes Zarządu 4HC Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem obiektami hotelarskimi i doradztwem inwestycyjnym dla sektora HoReCa.

Doświadczenie zawodowe w branży gastronomicznej

Efektywne zarządzanie w hotelarstwie

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej w zakresie posługiwania się programami do wspomagania efektywnego zarządzania i sprzedaży w branży hotelarskiej.

Szkolenie adresowane jest do managerów oraz specjalistów ds. sprzedaży i marketingu z branży hotelarskiej.

1. Zarządzanie i organizacja pracy personelu recepcji i działu sprzedaży

2. Zarządzanie i organizacja pracy personelu służby pięter i zaplecza

3. Kategoryzacja - wymagania, postępowanie kategoryzacyjne, korzyści

4. Analizowanie danych finansowych i statystycznych

5. Warsztaty z zakresu wykorzystania narzędzi informatycznych

Piotr Meisel

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończył ponadto kurs audytora wewnętrznego ISO 9000 oraz kurs wdrażania systemu HACCP.

Pan Piotr posiada wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej. Pełnił funkcje managerskie, a także zasiadał w zarządach obiektów hotelowych trzy- i czterogwiazdkowych. Obecnie jako Prezes Zarządu 4HC Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem obiektami hotelarskimi i doradztwem inwestycyjnym dla sektora HoReCa.

Doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej

Retail modowy

Szkolenie dotyczy efektywnego zarządzanie w handlu odzieżą i obuwiem.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie prowadzenia biznesu modowego na wysokim poziomie.

Szkolenie adresowane jest do managerów oraz specjalistów ds. sprzedaży i marketingu z branży modowej.

1. Organizacja pracy personelu działu sprzedaży

2. Analiza danych finansowych i statystycznych

3. Metody skutecznej promocji marki

4. Social media

Waldemar Ziaja

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Ukończył zarządzanie na Politechnice Rzeszowskiej oraz MBA – Zarządzanie w Biznesie Międzynarodowym na Franklin University – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oraz liczne kursy i szkolenia zawodowe, m.in. Dyplomowany Barman, Akademia Inwestycji Hotelarskich, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością. Współautor Wdrożenia Księgi Standardu Obsługi HOTELE21 i Wdrożenia Księgi Standardu Gastronomii HOTELE21.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania w branży hotelarskiej i gastronomicznej. Pracował m.in. jako Dyrektor Zarządzający w Grupie Hoteli WAM Sp. z o.o. Od kilku lat doradca operacyjny dla firm sektora usługowego. Koordynator projektów wdrożeniowych w zakresie TQM (HACCP, ISO). Trener oraz organizator szkoleń branżowych.

Doświadczenie zawodowe w branży odzieżowej lub/i obuwniczej

Obsługa recepcyjna

Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych pozwoli na doskonalenie umiejętności obsługi gościa, poznanie zasad właściwej organizacji pracy i technik pracy, wyrobienie poczucia etyki i estetyki zawodowej, zapoznanie się z uwarunkowaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.

Szkolenie dedykowane dla pracowników działów recepcji oraz rezerwacji w obiektach hotelowych. Mogą w nim uczestniczyć również kierownicy, menadżerowie, właściciele pragnący pogłębić swoją wiedzę nt. standardów pracy w recepcji, a także osoby rozpoczynające karierę w hotelarstwie.

1. Rola i znaczenie recepcji w hotelu

2. Prawidłowa organizacja pracy w recepcji

3. Profesjonalna obsługa klienta przez telefon

4. Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych

5. Etyka w zawodzie

6. Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim

Piotr Meisel

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończył ponadto kurs audytora wewnętrznego ISO 9000 oraz kurs wdrażania systemu HACCP.

Pan Piotr posiada wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej. Pełnił funkcje managerskie, a także zasiadał w zarządach obiektów hotelowych trzy- i czterogwiazdkowych. Obecnie jako Prezes Zarządu 4HC Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem obiektami hotelarskimi i doradztwem inwestycyjnym dla sektora HoReCa.

Brak

Obsługa asystencka i biurowa

Celem jest wyposażenie każdego z uczestników kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego. Zwrócenie uwagi uczestnikom kursu na poczucie odpowiedzialności za podawaną i przyjmowaną informację.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów zajmujących się obsługą biur, sekretariatów, działów kancelaryjnych w przedsiębiorstwach.

1. Rola biura

2. Organizacja pracy w kancelarii i sekretariacie

3. Obieg dokumentów w firmie

4. Ewidencjonowanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji

5. Podstawowe przepisy prawne (prawo administracyjne, prawo pracy, ustawa o ochronie danych osobowych)

6. Obsługa urządzeń biurowych

7. Zastosowanie komputera w pracy sekretariatu

8. Komunikacja interpersonalna

9. Biurowy savoir-vivre

Piotr Meisel

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończył ponadto kurs audytora wewnętrznego ISO 9000 oraz kurs wdrażania systemu HACCP.

Pan Piotr posiada wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej. Pełnił funkcje managerskie, a także zasiadał w zarządach obiektów hotelowych trzy- i czterogwiazdkowych. Obecnie jako Prezes Zarządu 4HC Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem obiektami hotelarskimi i doradztwem inwestycyjnym dla sektora HoReCa.

Pożądany jest staż pracy na stanowisku administracyjnym minimum 6 miesięcy

Obsługa rezerwacji i call center

Celem jest rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmowy, zadawania kluczowych pytań oraz rozwój umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji. Uczestnik dowie się jak możliwe jest unikanie trudnych sytuacji podczas rozmów z Klientami, eliminowanie sytuacji stresowych związanych z pracą. Dodatkowo szkolenie gwarantuje usystematyzowanie warsztatu pracy w telefonicznej obsłudze Klienta oraz zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy w telefonicznej obsłudze klienta.

Szkolenie adresowane jest do osób, których codzienna praca oparta jest na telefonicznych kontaktach z Klientem.

1. Struktura rozmowy telefonicznej

2. Techniki aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja, pytania

3. Typologia Klientów

4. Techniki reagowania w trudnych sytuacjach: model odmowy, reagowanie na krytykę, model rozmowy z rozemocjonowanym Klientem

Piotr Meisel

Ekspert w zakresie zarządzania, Trener.

Absolwent Wydziału Zarządzania Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Ukończył ponadto kurs audytora wewnętrznego ISO 9000 oraz kurs wdrażania systemu HACCP.

Pan Piotr posiada wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej. Pełnił funkcje managerskie, a także zasiadał w zarządach obiektów hotelowych trzy- i czterogwiazdkowych. Obecnie jako Prezes Zarządu 4HC Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem obiektami hotelarskimi i doradztwem inwestycyjnym dla sektora HoReCa.

Brak

masz pytania?
(+48) 731 998 568
NIE ZNALAZŁEŚ TEGO,
CZEGO SZUKASZ?

Stworzymy dla Ciebie
ofertę, szytą na miarę

zobacz więcej_