Doświadczenie

Stowarzyszenie B-4 jako instytucja z ponad 20-letnim doświadczeniem, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych klientów prowadzi szeroką działalność szkoleniową.

Jako instytucja szkoleniowa B-4 realizuje zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte (dla konkretnych grup docelowych), w tym kursy odpłatne oraz dofinansowane ze środków zewnętrznych (np. Unii Europejskiej). Stowarzyszenie realizuje także szkolenia na specjalne zlecenie instytucji (np. PUP-ów, MOPS-ów, GOPS-ów) oraz przedsiębiorstw (szkolenia zamknięte, dedykowane określonym grupom pracowników). B-4 prowadzi Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Rzeszów (ED.4430.1.7.2011).

Od początku swej działalności, czyli od 1996 roku Stowarzyszenie B-4 w ramach prowadzonej działalności przeszkoliło:

- ponad 5000 osób
- 168 przedsiębiorstw i instytucji

Liczni beneficjenci usług szkoleniowych Stowarzyszenia B-4 korzystają z szerokiego pakietu oferowanych kursów, usług doradczych i innych form wsparcia, zarówno w kraju jak i zagranicą (m.in. Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Gruzja, Chorwacja, Serbia).

Zakres tematyczny szkoleń

Dotychczasowa tematyka szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie B-4 zakładała szkolenia:

- biznesowe - dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, źródeł jej dofinansowania, przygotowania biznes planów oraz wniosków do programów pomostowych (np. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej 40 godzin, Jak zostać własnym pracodawcą 100 godzin, ABC Funduszy Europejskich 40 godzin);
- audytorów i kontrolerów - np. CGAP, CIA;
- lotnicze - związane np. z zarządzaniem operacjami lotniczymi, na audytora lotniczego, Nora AS 9100;
- specjalistyczne dla branż - np. budowlanej (FIDIC), turystycznej;
- informatyczne - np. ABC obsługi komputera (80h), ECDL, grafika komputerowa;
- zawodowe - dotyczące np. pracy biurowej, sprzedawcy, obsługi urządzeń fiskalnych, kucharz, kelner, barman, kosmetyka, stylizacja ubioru i sylwetki;
- menadżerskie - dotyczące zarządzania zespołami, treningu umiejętności kierowniczych, zarządzania zmianą;
- księgowe i finansowe - takie jak np. samodzielny księgowy, kadry i płace, budżetowanie;
- handlowe - np. negocjacje, obsługa klienta, prowadzenie rozmów handlowych;
- z zakresu innowacyjności - np. innowacje procesowe, finansowanie innowacji, zarządzanie wiedzą i własnością intelektualną;
- z zakresu umiejętności interpersonalnych - np. trening interpersonalny, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, komunikacja;
- związane z funduszami UE - np. pozyskiwanie funduszy UE, procedury aplikowania o środki pomocowe dla NGO, MŚP i samorządów, zarządzanie projektami;
- z rynku pracy, integracji społecznej - np. warsztaty aktywizacji zawodowej;
- z obszaru psychologii, pedagogiki, prawa;
- językowe - poświadczające znajomość języka obcego certyfikatem TGLS (B-4 jest ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS).

Metodologia pracy

Szkolenia realizowane są na podstawie programów szkoleń opartych na analizie potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy oraz uczestników szkolenia.

Metody szkolenia obejmują wykład prezentacyjny uzupełniony aktywnymi metodami dydaktycznymi, takimi jak: praca w grupach, analiza przypadków (case study), moderowane dyskusje, stawianie pytań problemowych, praca z dokumentami i wzorami formularzy, „burza mózgów”, gry i symulacje. Podczas zajęć wykorzystywane są techniki multimedialne, dzięki którym przyswajana wiedza staje się bardziej atrakcyjna i przystępna. Stowarzyszenie B-4 w ramach zajęć szkoleniowych stosuje indywidualizację kształcenia, tj. prowadzi stały nadzór i dokonuje oceny postępów nauczania poszczególnych uczestników szkolenia. Działania te na bieżąco identyfikują pojawiające się problemy, co pomaga podjąć natychmiastowe działania wspierające osoby napotykające trudności w procesie kształcenia.

masz pytania?
(+48) 731 998 568
NIE ZNALAZŁEŚ TEGO,
CZEGO SZUKASZ?

Stworzymy dla Ciebie
ofertę, szytą na miarę

zobacz więcej_