Zarządzanie projektami

1Zarządzanie projektami wg metodologii IPMA

Ogólne zasady zarządzania projektem

Zapoznanie uczestników z metodyką zarządzanie projektami IPMA (poziom D) i przygotowanie ich do międzynarodowego egzaminu weryfikującego wiedzę merytoryczną z zakresu procesów, komponentów i technik tej metodyki.

Szkolenie skierowane do osób chcących nabyć bądź podnieść wiedzę z zakresu zarządzania projektami, w tym:

• kierownicy projektów,

• kadra zarządzająca,

• członkowie zespołów projektowych,

• szefowie biur projektów.

1. IPMA, zasady certyfikacji

2. Pojęcia w zarządzaniu projektami

3. Projekty w różnych strukturach organizacyjnych

4. Otoczenie projektu i analiza interesariuszy

5. Cykl życia projektu

6. Definiowanie celów projektu

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Wykształcenie średnie

Zarządzanie i motywowanie zespołu

W ramach szkolenia uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu motywowania i zarządzania zespołem projektowym.

Szkolenie skierowane do osób chcących nabyć bądź podnieść wiedzę z zakresu zarządzania projektami, w tym:

• kierownicy projektów,

• kadra zarządzająca,

• członkowie zespołów projektowych,

• szefowie biur projektów.

1. Motywowanie pozytywne i negatywne w projekcie

2. Przywództwo w projekcie

3. Struktura podziału pracy

4. Zarządzanie zespołem projektowym

5. Rozwój zespołu projektowego

6. Komunikacja w projekcie

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Wykształcenie średnie

Zarządzanie projektem

Po szkoleniu uczestnik będzie posiadał wiedzę dot. zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i ryzykiem.

Szkolenie skierowane do osób chcących nabyć bądź podnieść wiedzę z zakresu zarządzania projektami, w tym:

• kierownicy projektów,

• kadra zarządzająca,

• członkowie zespołów projektowych,

• szefowie biur projektów.

1. Zarządzanie zasobami

2. Zarządzanie kosztami

3. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

4. Zarządzanie zmianą w projekcie

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Wykształcenie średnie

Budowanie harmonogramu i budżetu projektu

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności sporządzania harmonogramu i budżetu projektu.

Szkolenie skierowane do osób chcących nabyć bądź podnieść wiedzę z zakresu zarządzania projektami, w tym:

• kierownicy projektów,

• kadra zarządzająca,

• członkowie zespołów projektowych,

• szefowie biur projektów.

1. Harmonogramowanie

2. Sporządzanie budżetu

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Wykształcenie średnie

Pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie znał metody oraz źródła pozyskiwania funduszy.

Szkolenie skierowane do osób chcących nabyć bądź podnieść wiedzę z zakresu zarządzania projektami, w tym:

• kierownicy projektów,

• kadra zarządzająca,

• członkowie zespołów projektowych,

• szefowie biur projektów.

1. Metody i źródła pozyskiwania funduszy zewnętrznych

2. Podstawowe dokumenty pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Wykształcenie średnie

Controlling w projekcie

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestnika wiedzy na temat controllingu.

Szkolenie skierowane do osób chcących nabyć bądź podnieść wiedzę z zakresu zarządzania projektami, w tym:

• kierownicy projektów,

• kadra zarządzająca,

• członkowie zespołów projektowych,

• szefowie biur projektów.

1. Controlling projektu

2. Controlling metodą EVT

3. Controlling techniką EVT i estymacja

4. Controlling techniką CTA

5. Controlling techniką MTA

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Maciej Brodowicz

Absolwent organizacji i zarządzania w przemyśle Politechniki Rzeszowskiej. Właściciel bądź współwłaściciel firm z sukcesem świadczących usługi doradcze i szkoleniowe dla podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2004-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Klubu Biznesu, 2001-2000 dyrektor zarządzający Podkarpackiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Trener Rzeszowskiej Szkoły Menagerów oraz pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania i Politechniki Rzeszowskiej. Uczestnik wielu szkoleń w kraju i zagranicą (“Zarządzanie projektami” Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, “Zarządzanie projektami” International Project Management Association, Berlin, Niemcy, szkolenia z zakresu świadczenia usług konsultingowych oraz metodyki prowadzenia szkoleń- Danish Technological Institute, Aarhus, Dania).

Certyfikowany trener z zakresu zarządzania projektami. Specjalista z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wieloletni trener i doradca w zakresie świadczenia usług szkoleniowych/ doradczych dla podmiotów gospodarczych, osób podejmujących działalność gospodarczą, podmiotów publicznych. Posiada wszechstronną i dogłębną wiedzę specjalistyczną z zakresu m.in. tworzenia i funkcjonowania własnej działalności gospodarczej, zarządzania, ekonomii, marketingu i handlu, księgowości, prawa. Trener i doradca rozumiejący potrzeby biznesu. Elastycznie stosuje metodyki i techniki zarządzania projektami wierząc, że do celu można dojść różnymi ścieżkami. Wszechstronna wiedza, bogate doświadczenie poparte praktyką, umiejętność w przekazywaniu informacji sprawiają, iż jest bardzo cenionym i poszukiwanym na rynku specjalistą.

Wykształcenie średnie

2Zarządzanie projektami z MS Projectem

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zdefiniować główne pojęcia w zakresie zarządzania projektami, wskazać najważniejsze organizacje certyfikujące, poprawnie określić i przeanalizować interesariuszy projektu, poprawnie przeprowadzić definiowanie celów projektu, posługiwać się terminologią, pojęciami, technikami oraz narzędziami zarządzania projektami, wskazać główne czynniki wspierające realizację projektu oraz główne czynniki przyczyniające się do niepowodzenia projektów, prawidłowo określić strukturę zespołu projektowego, wskazać główne typy struktur organizacyjnych w jakich realizowane są projekty, określić zakres uprawnień i odpowiedzialności kierownika projektu oraz poszczególnych członków zespołu projektowego.

Kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektu oraz wszystkie osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące zarządzania projektami.

1. Omówienie zasad certyfikacji IPMA i reguł egzaminacyjnych

2. Wprowadzenie do zarządzania projektami

• Pojęcie projektu, programu, portfela

• Różnice pomiędzy cyklem życia projektu a cyklem życia produktu

• Typy projektów

• Cechy projektów

3. Projekt a organizacja

• Typy struktur organizacyjnych

• Rola i znaczenie kierownika projektu w każdej ze struktur

• Projekt w organizacji – zasady tworzenia zespołu projektowego

4. Otoczenie projektu

• Rola i znaczenie interesariuszy w projekcie

• Analiza interesariuszy

5. Cele w projekcie

• Rola i znaczenie celów w projekcie

• Hierarchia celów w projekcie

• Tworzenie celów projektowych – zasada SMART, zasada jednoosobowej odpowiedzialności za cele

6. Model fazowy w projekcie

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Michał Janas

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalizacja w zakresie zarządzania projektami unijnymi) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie (zarządzanie projektami). Członek Zarządu International Project Management Association Polska w latach 2011 - 2013. Od 2008 roku członek IPMA Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA. Autoryzowany Trener IPMA Polska w zakresie zarządzania projektami. Posiada certyfikaty IPMA poziom D i C oraz Prince 2 Practitioner.

Niezależny konsultant i doradca biznesowy realizujący od ponad 10 lat projekty na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

- zarządzanie projektami informatycznymi

- doradztwo finansowe

Łącząc wiedzę z praktyką, od wielu lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla sektora samorządowego oraz przedsiębiorstw z zakresu:

- zarządzania projektami, w tym również szkolenia kończące się certyfikatem IPMA D/C

- analizy finansowej,

- przygotowania biznes planów oraz studium wykonalności inwestycji,

- zagadnień związanych z wdrażaniem, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

W wolnych chwilach pasjonat książek political-fiction oraz wędrówek po bieszczadzkich szlakach.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Podstawowa znajomość MS Office (Word, Excel)

Planowanie i controling zadań, zasobów i kosztów

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił stworzyć strukturę podziału pracy, stworzyć diagram sieciowy, wyliczyć czasy najwcześniejsze, najpóźniejsze i bufory zadań projektu, określić ścieżkę krytyczną projektu, zbudować wykres Gantta, zbudować macierz RAM, wykorzystać macierz RAM do budowy wykresu Gantta zasobów, zbudować histogram zasobów, obliczyć budżet zdaniowy projektu, obliczyć budżet rodzajowy i budżet według centrów kosztów dla projektu, zbudować wykres Gantta kosztów, zbudować histogram kosztów, zbudować krzywą kosztów skumulowanych, ocenić płynność finansową projektu, ocenić efektywność projektu, zaplanować controlling projektu, wykorzystać techniki planistyczne do controllingu projektu, przeprowadzić analizę projektu metodą EVT, przeprowadzić estymację projektu metodą addytywną i liniową, przeprowadzić analizę projektu metodą CTA, przeprowadzić analizę projektu metodą MTA.

Kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektu oraz wszystkie osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące zarządzania projektami.

1. Struktura podziału pracy

2. Harmonogramowanie projektu

3. Zasoby w projekcie

4. Harmonogramowanie zasobów w projekcie

5. Zarządzanie finansami – wprowadzenie

6. Planowanie finansów

7. Controlling w projekcie

8. Analiza EVT, CTA, MTA

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Michał Janas

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalizacja w zakresie zarządzania projektami unijnymi) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie (zarządzanie projektami). Członek Zarządu International Project Management Association Polska w latach 2011 - 2013. Od 2008 roku członek IPMA Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA. Autoryzowany Trener IPMA Polska w zakresie zarządzania projektami. Posiada certyfikaty IPMA poziom D i C oraz Prince 2 Practitioner.

Niezależny konsultant i doradca biznesowy realizujący od ponad 10 lat projekty na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

- zarządzanie projektami informatycznymi

- doradztwo finansowe

Łącząc wiedzę z praktyką, od wielu lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla sektora samorządowego oraz przedsiębiorstw z zakresu:

- zarządzania projektami, w tym również szkolenia kończące się certyfikatem IPMA D/C

- analizy finansowej,

- przygotowania biznes planów oraz studium wykonalności inwestycji,

- zagadnień związanych z wdrażaniem, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

W wolnych chwilach pasjonat książek political-fiction oraz wędrówek po bieszczadzkich szlakach.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Podstawowa znajomość MS Office (Word, Excel)

Rachunkowość w projektach

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zaplanować budżet projektu, przygotować plan wydatków w projekcie oraz opracować cash-flow projektu, dokonać oceny opłacalności projektu metodami prostymi, dokonać pomiaru postępu w projekcie przy wykorzystaniu metody wartości wypracowanej (EVT).

Kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektu oraz wszystkie osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące zarządzania projektami.

1. Budżet w projekcie – przesłanki tworzenia

2. Sposoby szacowania budżetu projektu

3. Koszty w projekcie – podział kosztów

4. Planowanie finansów w projekcie – histogram kosztów i krzywa kosztów skumulowanych

5. Wprowadzenie do metody wartości wypracowanej

6. Metoda wartości wypracowanej – część teoretyczna

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Michał Janas

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalizacja w zakresie zarządzania projektami unijnymi) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie (zarządzanie projektami). Członek Zarządu International Project Management Association Polska w latach 2011 - 2013. Od 2008 roku członek IPMA Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA. Autoryzowany Trener IPMA Polska w zakresie zarządzania projektami. Posiada certyfikaty IPMA poziom D i C oraz Prince 2 Practitioner.

Niezależny konsultant i doradca biznesowy realizujący od ponad 10 lat projekty na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

- zarządzanie projektami informatycznymi

- doradztwo finansowe

Łącząc wiedzę z praktyką, od wielu lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla sektora samorządowego oraz przedsiębiorstw z zakresu:

- zarządzania projektami, w tym również szkolenia kończące się certyfikatem IPMA D/C

- analizy finansowej,

- przygotowania biznes planów oraz studium wykonalności inwestycji,

- zagadnień związanych z wdrażaniem, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

W wolnych chwilach pasjonat książek political-fiction oraz wędrówek po bieszczadzkich szlakach.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Podstawowa znajomość MS Office (Word, Excel)

Aspekty prawne projektu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił określić i monitorować proces zarządzania kontraktem projektu, określić i rozumieć podstawowe rodzaje umów zawieranych w ramach projektu, rozumieć znaczenie pojęcia „zarządzania roszczeniami”, nazwać i zastosować zapisy umów projektowych.

Kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektu oraz wszystkie osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące zarządzania projektami.

1. Otoczenie prawne projektu

2. Kontrakt projektowy

3. Główne zapisy, zasady budowy projektu

4. Umowy w projekcie

5. Zarządzanie roszczeniami

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Michał Janas

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalizacja w zakresie zarządzania projektami unijnymi) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie (zarządzanie projektami). Członek Zarządu International Project Management Association Polska w latach 2011 - 2013. Od 2008 roku członek IPMA Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA. Autoryzowany Trener IPMA Polska w zakresie zarządzania projektami. Posiada certyfikaty IPMA poziom D i C oraz Prince 2 Practitioner.

Niezależny konsultant i doradca biznesowy realizujący od ponad 10 lat projekty na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

- zarządzanie projektami informatycznymi

- doradztwo finansowe

Łącząc wiedzę z praktyką, od wielu lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla sektora samorządowego oraz przedsiębiorstw z zakresu:

- zarządzania projektami, w tym również szkolenia kończące się certyfikatem IPMA D/C

- analizy finansowej,

- przygotowania biznes planów oraz studium wykonalności inwestycji,

- zagadnień związanych z wdrażaniem, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

W wolnych chwilach pasjonat książek political-fiction oraz wędrówek po bieszczadzkich szlakach.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Podstawowa znajomość MS Office (Word, Excel)

Jakość w projekcie oraz zarządzanie ryzykiem projektu

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił rozróżnić jakość zarządzania projektem od jakości produktów projektu, nazwać zasady jakości obowiązujące w projekcie oraz wskazać podstawowe standardy w zarządzaniu jakością, zdefiniować ryzyka projektu, analizować ryzyka projektu, przeprowadzić analizę i ocenę ryzyk metodą jakościową oraz ilościową, monitorować ryzyka w projekcie oraz zastosować strategie zmierzające do obniżenia ryzyka projektowego, zastosować podstawowe metody zarządzania zespołem projektowym, opracowywać plany komunikacji w projekcie oraz reagować na pojawiające się kryzysy i konflikty.

Kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektu oraz wszystkie osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące zarządzania projektami.

1. Jakość zarządzania projektem a jakość produktów projektu

2. Podstawowe narzędzia, standardy i techniki stosowane w zarządzaniu jakością projektu

3. Zasady jakości projektu, ogólne kryteria jakości

4. Pojęcie ryzyka i niepewności w projekcie

5. Proces zarządzania ryzykiem projektu

6. Zarządzanie zmianą jako element zarządzania ryzykiem projektowym

7. Zespół projektowy. Fazy rozwoju zespołu projektowego

8. Teoria ról zespołowych a jej wykorzystanie do budowy efektywnych zespołów projektowych

9. Przywództwo w projekcie. Rola i znaczenie lidera (kierownika projektu)

10. Negocjacje w procesie i rozwiązywanie konfliktów

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Michał Janas

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalizacja w zakresie zarządzania projektami unijnymi) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie (zarządzanie projektami). Członek Zarządu International Project Management Association Polska w latach 2011 - 2013. Od 2008 roku członek IPMA Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA. Autoryzowany Trener IPMA Polska w zakresie zarządzania projektami. Posiada certyfikaty IPMA poziom D i C oraz Prince 2 Practitioner.

Niezależny konsultant i doradca biznesowy realizujący od ponad 10 lat projekty na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

- zarządzanie projektami informatycznymi

- doradztwo finansowe

Łącząc wiedzę z praktyką, od wielu lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla sektora samorządowego oraz przedsiębiorstw z zakresu:

- zarządzania projektami, w tym również szkolenia kończące się certyfikatem IPMA D/C

- analizy finansowej,

- przygotowania biznes planów oraz studium wykonalności inwestycji,

- zagadnień związanych z wdrażaniem, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

W wolnych chwilach pasjonat książek political-fiction oraz wędrówek po bieszczadzkich szlakach.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Podstawowa znajomość MS Office (Word, Excel)

MS Project zaawansowany I

Celem szkolenia jest zapoznanie z zaawansowanymi możliwościami programu MS Project - efektywnego narzędzia wspomagającego pracę zespołu projektowego. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił m.in. planować z wykorzystaniem MS Project, wykorzystywać kalendarz w MS Project.

Kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektu oraz wszystkie osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące zarządzania projektami.

1. Wykorzystanie kalendarzy w MS Project

2. Zaawansowane planowanie z wykorzystaniem MS Project

3. Zaawansowany controlling z wykorzystaniem MS Project

4. Wykorzystanie puli zasobów i pliku wspólnego w zarządzaniu portfelem projektów

5. Planowanie portfela projektów

6. Controlling portfela projektów

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Michał Janas

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalizacja w zakresie zarządzania projektami unijnymi) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie (zarządzanie projektami). Członek Zarządu International Project Management Association Polska w latach 2011 - 2013. Od 2008 roku członek IPMA Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA. Autoryzowany Trener IPMA Polska w zakresie zarządzania projektami. Posiada certyfikaty IPMA poziom D i C oraz Prince 2 Practitioner.

Niezależny konsultant i doradca biznesowy realizujący od ponad 10 lat projekty na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

- zarządzanie projektami informatycznymi

- doradztwo finansowe

Łącząc wiedzę z praktyką, od wielu lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla sektora samorządowego oraz przedsiębiorstw z zakresu:

- zarządzania projektami, w tym również szkolenia kończące się certyfikatem IPMA D/C

- analizy finansowej,

- przygotowania biznes planów oraz studium wykonalności inwestycji,

- zagadnień związanych z wdrażaniem, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

W wolnych chwilach pasjonat książek political-fiction oraz wędrówek po bieszczadzkich szlakach.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Podstawowa znajomość MS Office (Word, Excel) i MS Project, podstawy zarządzania projektami

MS Project zaawansowany II

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił planować działalność firmy z MS Project.

Kierownicy projektów, osoby odpowiedzialne za zarządzanie harmonogramem i kontrolę realizacji projektu oraz wszystkie osoby chcące rozszerzyć swoją wiedzę o informacje dotyczące zarządzania projektami.

Planowanie działalności firmy w MS Project – case study

Ryszard Irzyk

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył ekonomię oraz studia podyplomowe z zarządzania projektami. Ekspert i wieloletni praktyk w zakresie pozyskiwania środków finansowych z programów i funduszy pomocowych, udzielania zamówień publicznych czy zarządzania projektami. Uczestnik wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, m.in. kurs Project Manager Associate IPMA (poziom D i C), Metodyczne zarządzanie projektami europejskimi wg metodologii Projekt Cycle Management, Procedury kontraktowe „fidic” szansą na lepsze wykorzystanie środków UE, Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska.

Od 2016 roku dyrektor ds. rozwoju w spółce miejskiej. W latach 2007-2015 Kierownik Referatu Planowania Rozwoju Gospodarczego, Funduszy Pomocowych, Zamówień Publicznych i Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, w latach 2006-2007 Inspektor w Oddziale Monitoringu i Raportowania Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim.

Od wielu lat ceniony trener i doradca z zakresu zarządzania projektami, opracowywania analizy finansowej czy pozyskiwania środków na rozwój działalności.

Michał Janas

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (specjalizacja w zakresie zarządzania projektami unijnymi) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie (zarządzanie projektami). Członek Zarządu International Project Management Association Polska w latach 2011 - 2013. Od 2008 roku członek IPMA Podkarpackiej Grupy Regionalnej IPMA. Autoryzowany Trener IPMA Polska w zakresie zarządzania projektami. Posiada certyfikaty IPMA poziom D i C oraz Prince 2 Practitioner.

Niezależny konsultant i doradca biznesowy realizujący od ponad 10 lat projekty na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Specjalizuje się w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej

- zarządzanie projektami informatycznymi

- doradztwo finansowe

Łącząc wiedzę z praktyką, od wielu lat szkoli kolejnych kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych na różnych poziomach zaawansowania, zarówno dla sektora samorządowego oraz przedsiębiorstw z zakresu:

- zarządzania projektami, w tym również szkolenia kończące się certyfikatem IPMA D/C

- analizy finansowej,

- przygotowania biznes planów oraz studium wykonalności inwestycji,

- zagadnień związanych z wdrażaniem, monitoringiem i kontrolą projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

W wolnych chwilach pasjonat książek political-fiction oraz wędrówek po bieszczadzkich szlakach.

Jacek Strojny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwent tejże uczelni na Wydziale Zarządzania (specjalności: przedsiębiorczość i innowacje oraz zarządzanie firmą). Obecnie pracownik akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Współwłaściciel i wiceprezes firmy Universe-IBS Sp. z o.o.

Trener i doradca biznesowy specjalizujący się w problematyce projektów innowacyjnych. Współpracował z firmami z branż: budowlanej, konstrukcji stalowych, automotive, informatycznymi oraz sektorem publicznym realizując wdrożenia w zakresie: systemów wynagrodzeń, wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania wsparcia projektów inwestycyjnych, systemów zarządzania projektami, systemów zarządzania jakością, wdrożeń oprogramowania klasy ERP. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, consultingu i wdrożeniach w szczególności w zakresie systemów zarządzania projektami, systemów motywacyjnych oraz systemów informatycznych. Ekspert z zakresu zarządzania projektami oraz obsługi MS Project.

Elżbieta Sarzyńska

Trener, doradca, konsultant KSU. Absolwentka kierunku Ekonomia, specjalności: Bankowość i ubezpieczenia oraz Finanse i rachunkowość. 14-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz zajęć dla studentów na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Ogólny zakres tematyczny szkoleń: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie, Mikroekonomia, Makroekonomia, Zarządzanie projektami, Pozyskiwanie środków z funduszy UE, Prowadzenie działalności gospodarczej.

W latach 2001-2007 pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W okresie 2007-2016 pracownik Stowarzyszenia B-4: dyrektor, koordynator, asystent. Koordynator licznych projektów finansowanych ze środków UE. Asesor POKL 2007-2013 i RPO WP na lata 2014-2020. Uczestniczka wielu szkoleń zakończonych uzyskaniem certyfikatów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym m.in. uprawnienia auditora wewnętrznego. Doświadczenie zawodowe połączone z ogromnym profesjonalizmem, sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu zadań czynią z niej cenionego eksperta i poszukiwanego trenera.

Podstawowa znajomość MS Office (Word, Excel) i MS Project, podstawy zarządzania projektami

masz pytania?
(+48) 731 998 568
NIE ZNALAZŁEŚ TEGO,
CZEGO SZUKASZ?

Stworzymy dla Ciebie
ofertę, szytą na miarę

zobacz więcej_